fbpx

Efter en anmälan via SWB:s visselblåsarsystem, har SWB påbörjat en utredning om otillåten medicinering och överträdelser mot SWB:s unghästreglemente av en unghästvisare.

SWBs utredning genomförs av en extern utredare med erfarenhet från liknande frågor inom travet, samt en extern jurist. SWBs utredning har pågått sedan i februari.

SWB samarbetar med Svenska Ridsportförbundet i hanteringen av ärendet. Även Länsstyrelsen har pågående utredningar om unghästvisarens verksamhet.

Efter uppgifter som framkommit i den komplexa utredningen, har SWBs styrelse beslutat att unghästvisaren och dennes team inte tillåts delta i SWBs arrangemang från 2024-03-25 och tills utredningen är klar.

Hästägare, som har/har haft hästar i träning hos visaren omfattas inte av avstängningen.

När utredningen är klar, kommer SWBs styrelse att ompröva sitt beslut.

Unghästvisaren är underrättad och uppmanad att kontakta berörda hästägare för att meddela SWBs beslut.

Kontaktpersoner:
Per Jansson, ordförande för SWB, info@stallgoddag.se
Helen Uddefors, VD för SWB helen.uddefors@swb.org