fbpx

Hästens temperament är en egenskap som väcker stort intresse och engagemang bland hästägare och uppfödare. Detta har SWB hörsammat och genomför nu ett projekt där vi på prov ska undersöka om det går att mäta och beskriva temperamentsegenskaper på ett standardiserat sätt under våra ordinarie unghästbedömningar. Vid unghästtesten 2019 testar vi att beskriva ett antal temperamentsegenskaper i samband med ridprovet. Egenskaperna har valts ut utifrån genomgång av vetenskapliga beteendestudier på häst samt hur andra avelsförbund arbetar i den praktiska verksamheten. Ett flertal av SWBs domare har varit delaktiga i processen med att ta fram ett lämpligt protokoll för ändamålet.

Egenskaperna som beskrivs i försöket i år noteras på en nio-gradig skala från ”lite” till ”mycket”, utan personlig värdering. Det ges inte någon värderande poäng på temperamentet. Registreringarna kommer att genomföras under ordinarie ridprov på Unghästtesten i år och kommer inte att innebära någon skillnad för hästens upplevelse eller bedömning på ridprovet. Registreringarna kommer inte heller att påverka det ordinarie ridprovets resultat (godkänd/icke godkänd). Resultaten av temperamentsbeskrivningarna behandlas konfidentiellt och kommuniceras inte, då SWB först måste utvärdera denna beskrivning och besluta hur vi kan gå vidare med en eventuell regelbunden linjär temperamentsbeskrivning vid våra Unghästbedömningar.

Har du frågor om projektet eller vill veta mer, kontakta Lina Jönsson på SWB: Lina.Bengtsson@swb.org.

Foto: Roland Thunholm