fbpx

SWBs årsmöten hölls på Scandic Infra City i Upplands Väsby söndagen den 14 april. Ny mötesordförande för både medlems- och fullmäktigemöte var Per Håkansson, ett uppdrag han skötte med den äran. Valberedningens förslag röstades igenom i sin helhet och styrelsen fick två nya ledamöter, närmare bestämt Camilla Ericson och Gustaf Johansson. Olle Kindberg valdes om som ordförande och även Per Jansson och Ann-Kristin Karlsson valdes om.

I valberedningen valdes Monica Müller och Annica Danielsson in, detta efter att både Anahita Arai och Tomas Torgersen varit invalda sina maximala två perioder. Agnes Mårs tar över som sammankallande efter Anahita Arai. Revisorerna Kristina Andersson och Kenneth Olsson valdes om och det blev nyval för Katarina Remnemark. 

De två motioner som kommit in till årsmötet, en gällande att tidpunkten för SWBs årsmöte ska ändras i stadgarna, samt en motion om förändring av hälsokrav inför bruksprovet avslogs. Ärendena kommer att behandlas vidare på styrelsenivå och i SWBs avelsutskott.

SWB Mälardalen tilldelades priset som årets arrangör och Johan Henriksson fick ta emot Agrias nyinstiftade Ung SWB-stipendium på 2500 kr.

SWBs styrelse som valdes består av:

Olle Kindberg, ordförande
Per Jansson
Ann-Kristin Karlsson
Camilla Ericsson
Gustaf Johansson
Monica Björkdahl
Aja Blomberg-Andersson
Nina Känsälä
Pär Eriksson
Charlotte Liliemark

Foto: Göran Smedberg