fbpx
SWB

Foto: Dan Wernberg

SWBs medlems- och fullmäktigemöte hölls digitalt söndagen den 27 mars. Under medlemsmötet summerade SWBs VD Helén Uddefors verksamheten för 2021 och Christina Olsson, ordförande i AVN, berättade om avelsåret som gått. SWBs ekonomiansvarig Göran Smedberg rapporterade om ekonomin och Josefine Tinglöf presenterade de evenemang och projekt som gått av stapeln 2021. Sammantaget konstaterades att året som gått fallit mycket väl ut med ökade betäckningssiffror och fler medlemmar i föreningen.

Mötesordförande vid fullmäktige var Per Håkansson, ett uppdrag han skötte mycket väl. Valberedningens förslag röstades igenom i sin helhet där Henrietta Hansson ersätter Magdalena Hermelin.

Olle Kindberg valdes om som ordförande och även Aja Blomberg-Andersson, Charlotte Liliemark, Monica Björkdahl, Nina Känsälä och Pär Eriksson omvaldes.

Valberedningen har bestått av Jan-Ove Olsson (sammankallande), Annica Danielsson, Sopheia Kullgren och Monica Müller.

Suppleant för lekmannarevisor, Susanne Stenfors, valdes om (mandatperiod 2022-2024) och revisorerna Kristina Andersson och Kenneth Olsson samt lekmannarevisor Katarina Remnemark har alla mandatperiod 2021-2023.

Inga motioner hade kommit in till mötet.

SWB Östergötland tilldelades priset som årets arrangör, en utmärkelse som SWBs domare nominerar och röstar fram. Stort grattis!

SWBs styrelse består av:
Olle Kindberg, ordförande
Camilla Ericsson
Per Jansson
Gustaf Johansson
Henrietta Hansson
Monica Björkdahl
Aja Blomberg-Andersson
Nina Känsälä
Pär Eriksson
Charlotte Liliemark
Anna-Lena Johansson (ungdomsrepresentant)

SWBs valberedning består av:
Annica Danielsson (sammankallande)
Sopheia Kullgren
Monica Müller
Niklas Samuelsson
My Håkansson (suppleant)