fbpx
Välj en sida

SWBs medlems- och fullmäktigemöte kommer även i år att arrangeras digitalt. Den formella har skickats ut till fullmäktigeledamöterna och suppleanter och kallelse till medlemsmötet har skickats ut via mail till SWBs medlemmar.

Medlemsmöte
Den 27 mars kl. 13.00-14.00
Agenda

Fullmäktigemöte
Den 27 mars kl. 15.30-17.00
Agenda fullmäktigemöte

Årsredovisning Aaby
Revisionsberättelse Aaby

Revisionsberättelse SWB
Årsredovisning SWB

Revisionsberättelse ASVH Service AB
Årsredovisning ASVH Service AB

Årsredovisning Equine Swede Horse AB
Revisionsberättelse Equine Swede Horse AB

Valberedningens förslag till fullmäktige

Vi hoppas att riktigt många har möjlighet att delta!

Foto: Dan Wernberg