fbpx

Foto Adobe Stock.

Save the date! SWBs medlems- och fullmäktigemöte kommer i år att arrangeras söndag den 24 mars i närheten av Ridskolan Strömholm. Plats och tid kommer.

Motioner ska vara SWB tillhanda senast 8 veckor innan mötet, dvs senast söndag 28 januari och skickas till Helén Uddefors, helen.uddefors@swb.org

Mer information om helgen publiceras på SWBs hemsida under nyheter.

Väl mött!