fbpx

I lördags avhölls SWBs fullmäktigemöte på Scandic Hotel Klara i Stockholm, ett möte som blivit uppskjutet nästan två månader på grund av terrordådet på Drottninggatan i april.

Dagen inleddes med medlemsmöte där ett drygt 30-tal medlemmar deltog. VD Helén Uddefors informerade om verksamheten under året som gått tillsammans med ekonomiansvarige Göran Smedberg och avelsledare Emma Thorén Hellsten. Emma inledde med att konstatera att det går bra för SWB-hästarna just nu där vi ligger i topp både på HorseTelex och Hippomundos rankinglistor. Helén informerade också kort om vad som är på gång 2017, bland annat kommer vi att se över och förenkla våra olika IT-system. Deltagarna fick också en föreläsning av Susanne Eriksson från SLU som gjort en temperamentsstudie på islandshästar, något som kan vara intressant även för SWBs del.

Efter lunch var det dags för själva fullmäktigemötet, där 24 representanter från 12 regionala föreningar var närvarande. Mötets ordförande var Stefan Johanson som rutinerat gick igenom punkterna på dagordningen. De styrelsemedlemmar som stod för omval valdes om, och styrelsens sammansättning är därmed densamma som under föregående år. I valberedningen valdes Ung SWB-medlemmen Agnes Mårs in.

Fyra motioner hade inkommit, varav de tre från Ingrid Lewin. Stämman beslöt att gå på styrelsens förslag och avslå den gällande dressyrhästaveln samt dressyrhästarnas kval till Breeders Trophy. Den tredje gällde vårt samarbete med HorseTelex, och här ansåg stämman att styrelsen besvarat motionen genom att ett samarbete redan inletts. Den fjärde och sista motionen kom från Ung SWB som önskar ersätta ungdomsutskotten med en ungdomssektion, något som stämman enhälligt biföll.

Minnesanteckningar och mötesprotokoll kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Agnes Mårs, ny i SWBs valberedning