fbpx

SWBs medlems- och fullmäktigemöte kommer i år att arrangeras digitalt på grund av den rådande situationen med Coronapandemin. Vi hoppas att nästa år ser annorlunda ut och att vi då kan träffas fysiskt som tidigare år. Den formella har skickats ut till fullmäktigeledamöterna och suppleanter och kallelse till medlemsmötet har skickats ut via mail till samtliga SWBs medlemmar.

Medlemsmöte
Den 21 mars kl. 13.00-14.00

Fullmäktigemöte
Den 21 mars kl. 15.00-16.30

Vi hoppas att riktigt många har möjlighet att närvara!

Årsredovisning Aaby
Revisionsberättelse Aaby

Revisionsberättelse Equine Swede Horse AB
Årsredovisning Equine Swede Horse AB

Revisionsberättelse ASVH Service AB
Årsredovisning ASVH Service AB

Revisionsberättelse SWB
SWB Förvaltningsberättelse
SWB resultat- och balansräkning med noter

Valberedningens förslag

Väl mött!

Foto: Dan Wernberg