fbpx

3-6 augusti 2023 i Ermelo, Nederländerna

Berättigade hästar

Alla 5-, 6- och 7-åriga hästar som är grundregistrerade i SWB:s stambok är berättigade att representera Sverige i Unghäst-VM i dressyr. Hästen kan vara utlandsägd och/eller riden av utländsk ryttare.

Kvalförfarande

Ekipage som är intresserade av att representera Sverige i Unghäst-VM i dressyr rekommenderas att delta vid inventeringar med programridning. Dessa kommer att hållas i Mantorp den 27 april och i Åhus/ Willands den 8 maj. Anmälan sker via Tävlingsdatabasen:

Det är obligatoriskt att starta vid någon av följande observationstävlingar (om ingen annan överenskommelse gjorts med uttagningsansvariga):

 • 31 maj Laholm
 • 1 juni Strömsholmsdagarna
 • 10–16 juli Falsterbo Horse Show

Ansvariga för uttagning är Bo Jenå från Svenska Ridsportförbundet och Jan-Ove Olsson från SWB.

Ekipage som vill komma i fråga för uttagning men som är utlandsbaserat ombeds att kontakta Annika Ersgård, annika.ersgard@ridsport.se

Preliminär tidsplan

 • 27 april – Inventering med programridning Mantorp
 • 8 maj – Inventering med programridning Åhus/ Willands
 • Maj/ juni – Inventering av utlandsbaserade ekipage
 • 31 maj – Observationstävling Laholms Ryttarförening
 • 1 juni – Observationstävling Strömsholmsdagarna
 • Vecka 25 – Offentliggörande av nominerade ekipage (beroende på datum för nomineringar till FEI och arrangören)
 • Vecka 28 – Offentliggörande av uttagna ekipage och eventuella reserver (beroende på datum för definitiv anmälan till FEI och arrangören)
 • 15–16 juni – Flyinge och Strömsholm, symposium och programridning med Dr Ulf Möller
 • 3 juli – Digital mental träning med Catrin Nilsmark, som jobbar tillsammans med Kjell Enhager. Ekipage som är färdigkvalade till Falsterbo samt från Laholm och Strömsholm kommer i första hand att erbjudas möjlighet att delta. Möjlighet till fortsättning vecka 29 i mindre grupper.
 • 3–6 augusti –Unghäst-VM Ermelo, Nederländerna

Guidelines for the World Breeding Championship

Kvalgränser (resultat från CDIYH/ Nationell uttagning) för deltagande i Unghäst VM:
Fem- och sexåriga hästar: lägst 75 %
Sjuåriga hästar: lägst 70 %

Ekonomi

Svenska Ridsportförbundet och SWB bekostar:

 • Anmälningsavgift och uppstallning i Ermelo (Sv RF)
 • Transportbidrag med 2000 SEK per häst (SWB)
 • Get Together middag för ryttare och hästskötare (SWB)
 • Lagkläder till ryttare och hästskötare (SWB)
 • Två schabrak till deltagande hästar (SWB)

Hästägare/ ryttare bekostar:

 • Vet check på hemmaplan före avresa
 • FEI pass och FEI registrering
 • Resekostnader och uppehälle
 • Extra uppstallningskostnader samt veterinärintyg inför hemresa

Info och kontakt:

Uttagningskommitté:

Bo Jenå (SvRF) 070-979 05 46, bo.jena@ridsport.se
Jan-Ove Olsson (SWB) 070- 222 93 76, olsson.jan-ove@telia.com

Ansvarig tjänsteman Svenska Ridsportförbundet:

Annika Ersgård, 0220-456 11, annika.ersgard@ridsport.se

Ansvarig tjänsteman SWB:

Josefine Tinglöf, 046-646 50, josefine.tinglof@swb.org

Hemsida Unghäst-VM

Publicerad: