fbpx

Berättigade hästar 
Alla 5-, 6- och 7-åriga hästar som är grundregistrerade i SWB:s stambok är berättigade att representera Sverige i Unghäst-VM i dressyr. Hästen kan vara utlandsägd och/eller riden av utländsk ryttare.

Kvalförfarande
Ekipage som är intresserade av att representera Sverige i Unghäst-VM i dressyr rekommenderas att delta vid inventeringar med programridning. Dessa kommer att hållas i Mantorp den 26 april och i Åhus/ Willands den 3 maj. Anmälan sker via Tävlingsdatabasen:

Det är obligatoriskt att starta vid någon av följande observationstävlingar (om ingen annan överenskommelse gjorts med uttagningsansvariga):

1 juni Strömsholmsdagarna
16 juni Laholms Ryttarförening
11-17 juli Falsterbo Horse Show

Ansvariga för uttagning är Bo Jenå från Svenska Ridsportförbundet och Jan-Ove Olsson från SWB.
Ekipage som vill komma i fråga för uttagning men som är utlandsbaserat ombeds att kontakta Mats Eriksson, mats.eriksson@ridsport.se

Sammanfattad tidsplan:
26 april – Inventering med programridning Mantorp
3 maj – Inventering med programridning Åhus/ Willands
Maj/ juni – Inventering av utlandsbaserade ekipage
1 juni – Observationstävling Strömsholmsdagarna
16 juni – Observationstävling Laholms Ryttarförening
11-17 juli – Observationstävling Falsterbo Horse Show
Vecka 29 – Offentliggörande av nominerade ekipage
Vecka 32 – Offentliggörande av uttagna ekipage och eventuella reserver
Vecka 34 – Flyinge och Strömsholm, symposium och programridning med Christoph Hess för uttagna ekipage och reserver
8-11 september – Unghäst-VM Ermelo, Nederländerna

Guidelines for the World Breeding Championship

Kvalgränser (resultat från CDIYH/ Nationell uttagning) för deltagande i Unghäst VM:
Fem- och 6 åriga hästar: lägst 75%
Sjuåriga hästar: lägst 70%

Ekonomi
Svenska Ridsportförbundet och SWB bekostar:
• Anmälningsavgift och uppstallning i Ermelo (Sv RF)
• Transportbidrag med 2000 SEK per häst (SWB)
• Get Together middag för ryttare och hästskötare (SWB)
• Lagkläder till ryttare och hästskötare (SWB)
• Två schabrak till deltagande hästar (SWB)

Hästägare/ ryttare bekostar:
• Vet check på hemmaplan före avresa
• FEI pass och FEI registrering
• Resekostnader och uppehälle
• Extra uppstallningskostnader samt veterinärintyg inför hemresa 

Info och kontakt:
Uttagningskommitté:
Bo Jenå (SvRF) 070-979 05 46, bo.jena@ridsport.se
Jan-Ove Olsson (SWB) 070- 222 93 76, olsson.jan-ove@telia.com

Ansvarig tjänsteman Svenska Ridsportförbundet:
Louise Borking, louise.borking@ridsport.se

Ansvarig tjänsteman SWB:
Josefine Tinglöf, 046-646 50, josefine.tinglof@swb.org

Hemsida Unghäst-VM

Foto: Michaela Swärd