fbpx

Nu har SWBs regelverk för ston och unghästar och Unghästtester uppdaterats med de beslutade ändringarna och publicerats. Läs mer om de beslutade ändringarna här. I Fölbedömningsreglementet har inga ändringar genomförts.

Här följer en sammanfattning av ändringarna i Bedömningsreglementet för Unghästtest och Sto & Unghästreglementet:

Unghästtest Bedömningsreglemente 2018

  • 3-årstestet öppnas för 4-åringar som inte gjort 3-årstest som 3-åringar
  • Åldersgräns för öppen klass vid 4-årstestet tas bort
  • Öppen klass öppnas även för hingstar
  • Hoppbanan för 4-åringarna modifierad, nu ett galoppsprång i kombinationen istället för två

Sto & Unghästreglemente 2018

  • Kapitlet om individprövning har uppdaterats för att stämma överens med ändringarna i Bedömningsreglementet för Unghästtest
  • Tabellen med förärvningspoäng har uppdaterats med:
    • Förärvningspoäng för avkommor som deltagit i Unghästtestets öppna klass
    • Förärvningspoäng för avkommor som tjänstgjort i Beridna Högvakten

Fölbedömningsreglemente 2018

Unghästtest bedömningsreglemente 2018

Sto & Unghästreglmente 2018