fbpx

All statistik från 2022 års unghästbedömningar och tävlingsresultat (t.o.m. 9 oktober) är nu bearbetad. Tillsammans med tidigare års bedömningsresultat och tävlingsresultat ingår de i beräkningarna av avelsindex. SWB publicerar två sorters avelsindex: värderande och beskrivande. I den här artikeln berättar vi om värderande avelsindex för årets nykomlingar, framtidens topphingstar och hur index påverkas av importerade avkommor.

Ranking avelsindex hingstar dressyr 2022

Ranking avelsindex hingstar hoppning 2022

Om värderande avelsindex

För att bättre kunna tolka och förstå avelsindexen underlättar det att veta vilken information som ligger bakom dem och hur de tas fram. De värderande avelsindexen anger hur väl hästarna väntas förärva sig i förhållande till avelsmålet. Ju högre index de har, desto bättre förväntas de förärva sig. Till skillnad från t.ex. avelsvärdebokstäver är avelsindexen hela tiden i förändring och beskriver hur varje individ står sig förärvningsmässigt i förhållande till resten av hästarna i rasen just nu. Avelsvärdebokstäverna (A och Elit) får hästarna för att de visat god förärvning och får sedan behålla, även då de kanske blir ”omsprungna” av yngre generationer. Informationen som ingår i beräkningen av värderande avelsindex är tävlingsresultat från Svenska Ridsportförbundet i hoppning och dressyr från och med regional nivå/2-stjärnig tävling och resultat från SWBs unghästbedömningar; Unghästtest och Ridhästtest. Tävlingsresultaten är enbart sådana som presterats med svenska ryttare, eftersom det är dem SvRf och därigenom SWB har tillgång till. Även om det värderande avelsindexet inte avses spegla enbart hästens egen prestation, så finns det en stark koppling mellan hästens egen prestation och avelsindexet, men den är inte hundraprocentig, eftersom den egna prestationen också påverkas av sådant som träning, ryttare, hälsa osv.

Alla släktingars resultat vägs in när avelsindex beräknas, men mest betyder förstås de närmaste släktingarnas resultat och individens egna resultat. Metoden tar hänsyn till och korrigerar för icke-genetiska faktorer, som till exempel skillnad mellan kön, ålder och olika bedömningsplatser. Kvar blir den del som beror på hästens arvsanlag och som alltså kan föras vidare till nästa generation – hästens avelsvärde, som vi med siffror kallar avelsindex. Genom att hänsyn tas till alla släktingar påverkas indexet av vilken kvalitet på de ston en hingst tillförts och tvärtom. Om en hingst bara betäckt ston av hög kvalitet behöver det alltså inte betyda att han får ett högt index, även om avkommorna är bra. Värderande index får:

  • Hingstar med minst 10 bedömda avkommor vid unghästbedömningar
  • Ston med minst en avkomma bedömd vid SWBs unghästbedömningar eller som har resultat från tävling på lägst regional nivå/2-stjärnig tävling med ryttare som har tävlingslicens hos SvRf
  • Ston som själva blivit bedömda eller tävlat på lägst regional nivå/2-stjärnig tävling med ryttare som har tävlingslicens hos SvRf

Avelsindexen finns på blup.se. Där finner du också uppdaterade beskrivande avelsindex, för både avelshingstar och ston samt testresultat från årets unghästtester.

Flera nykomlingar tar sig in i toppen 2022

Tabell 1. Hopphingstar med första avelsindex 2022, rankade efter hoppindex

Hingst Ant avk* Ben Typ Gal Gta Htf Hta Mkh H
Emerald van’t Ruytershof 11 100 102 96 88 143 147 4.7 150
Chacfly PS 11 102 105 111 113 142 140 -0.1 144
Kannando Hästak DWB 25 104 107 111 98 136 131 3.2 138
New Port-W 14 92 98 95 90 133 131 -0.3 134
Action Blue 12 103 115 108 103 136 134 2.4 133
Douglas 10 117 115 103 93 132 132 -2.3 133
Crown Z 11 103 107 102 97 122 121 0.5 117

*Avkommor i unghästbedömningar

Bästa nykomlingar i dressyr är Springbank II VH (SWB), Secret och Suarez som alla tar sig in bland de 20 bästa dressyrhingstarna (5:e, 8:e respektive 15:e plats). Alla dessa tre hingstar har varit finalister i Unghäst-VM och de har också hunnit visa sina kvaliteter som hingstfäder. Springbank VH (SWB) och Secret har premierade söner i SWB och Suarez har bland annat en svenskfödd avkomma i sin första avkommeårgång, St. Emilion, som blev premiehingst i Oldenburg. Vitalis som är lite äldre, född år 2007, och får sitt första index relativt sent i Sverige har dessutom ett 50-tal godkända söner världen över. Nykomlingen vice Bundeschampion Bon Coeur är också väl värd att nämna i sammanhanget då även han är framgångsrik i internationell avel med t ex 15-tal godkända söner i Tyskland i sin första årgång.

Tabell 2. Dressyrhingstar med första avelsindex 2022, rankade efter dressyrindex

Hingst Ant avk* Ben Typ Skr Trav Gal Temp G Mkh D
Springbank II VH (SWB) 13 103 129 146 146 144 151 -0.1 159
Secret 12 106 145 142 151 148 152 1.4 155
Suarez 31 102 123 129 142 136 141 1.8 148
Bon Coeur 28 102 118 134 140 132 137 1.7 144
Vitalis 17 113 128 126 140 136 139 4.9 144
Quaterhit 17 99 100 124 136 127 131 0.7 140
Blue Hors Don Olymbrio 10 115 121 103 133 124 125 2.8 136
Valverde 15 110 128 121 134 129 132 5.1 135
For Emotion 10 107 106 116 121 114 118 -0.5 121
Demand (SWB) 13 115 119 120 126 119 123 -0.6 120

*Avkommor i unghästbedömningar

Framtidens topphingstar?

När man använder avelsindexen som ett verktyg vid urval av hingstar och ston till avel finns några saker att vara extra uppmärksam på. Det handlar om ålder, inflytande av tävlande avkommor och betydelsen av tävlande släktingar i Sverige.

Flera av de hingstar som ligger högst i index är gamla, döda eller har lämnat landet. Hingstar med äldre avkommor som hunnit en bit upp i klasserna på tävling och som också har tävlande släktingar i Svenska Ridsportförbundets resultatdatabas gynnas i indexen, vilket är helt korrekt, då framgång i tävling är avelsmålet. För uppfödaren är det dock viktigt att också få en uppfattning om vilka hingstar som är framtidens topphingstar. Även de yngre hingstarna som ännu har få eller inga avkommor på tävlingsbanan får avelsindex för dressyr och hoppning. Det beror på att det finns ett starkt genetiskt samband mellan de egenskaper som bedöms vid SWBs unghästbedömningar och prestation på tävling. Alltså kan man i viss utsträckning förutspå hur avkommorna kommer att lyckas på tävling, redan genom indexen hingstarna får baserade på avkommornas unghästbedömningsresultat. För att ge en bättre uppfattning om de yngre hingstarnas förärvning har vi återigen valt att publicera listor med de ca 20 högst rankade hingstarna för hoppning och dressyr som har max 10 år gamla avkommor i SWBs databas (födda från 2012 och framåt, tabell 3 och 4). Bland dessa finns flera fortfarande tillgängliga för avel. Några av hingstarna är extra lättillgängliga för svenska uppfödare då de är stationerade i Sverige.

Tabell 3. De 20 högst rankade hingstarna med avk. födda 2012 och senare, sorterade efter hoppindex 

Hingst Ant avk* H-index Teknik H Temp H Gal Typ Ben Mkh
I’m Special de Muze 27 146 141 144 104 106 107 2.11
Chacfly PS 11 144 142 140 111 105 102 -0.09
Canvas Plus (SWB) 17 143 134 136 101 97 120 0.18
Calido’s Son 19 141 141 140 108 90 99 -2.10
Diamantino VDL 20 140 131 131 126 133 85 0.62
Singular LS La Silla 20 140 136 136 87 93 97 -0.17
Corporal VDL 56 139 132 136 92 86 96 -1.51
Magic Park (SWB) 26 139 139 137 97 99 124 -0.85
Mr Vain GJ (SWB) 75 138 134 134 105 102 85 -2.04
Coventry 16 138 135 132 108 110 118 -0.15
Kannando Hästak DWB 25 138 136 131 111 107 104 3.18
Bellheim 11 137 136 132 99 88 97 3.64
Gamelus R 36 136 136 130 107 104 88 -1.85
Crusader Ice (SWB) 65 135 131 126 105 107 108 1.93
Kannatol 73 135 134 131 103 99 101 2.19
Diero Lux N 37 135 131 132 101 93 109 0.07
New Port-W 14 134 133 131 95 98 92 -0.30
Action Blue 12 133 136 134 108 115 103 2.43
Ike 43 132 132 130 123 107 112 -0.39
Colmander 23 132 130 131 110 112 93 0.64

*Avkommor i unghästbedömningar

Tabell 4. De 20 högst rankade hingstarna med avk. födda 2012 och senare, sorterade efter dressyrindex

Hingst Ant avk* D-index Skr Trav Gal Temp G Typ Ben Mkh
Dante Weltino OLD 11 166 138 153 135 150 121 80 5.27
Springbank II VH (SWB) 13 159 146 146 144 151 129 103 -0.11
Secret 12 155 142 151 148 152 145 106 1.37
Revolution 17 150 142 150 145 150 128 97 4.65
Suarez 31 148 129 142 136 141 123 102 1.79
Touchdown (SWB) 20 145 130 141 132 141 121 104 2.59
Van Vivaldi 108 145 117 138 124 133 127 104 -2.62
Bon Coeur 28 144 134 140 132 137 118 102 1.72
Sankt Erik II (SWB) 36 143 97 143 113 125 128 99 4.19
Grand Galaxy Win 20 141 118 138 132 134 128 125 3.89
Quaterhit 17 140 124 136 127 131 100 99 0.73
Eclectisch 14 140 112 131 129 131 122 95 2.26
For Romance I 44 139 129 139 134 139 141 111 1.20
Dragon Welt 35 139 124 128 112 125 121 94 1.69
Hesselhöj Donkey Boy 16 138 153 132 127 136 123 92 4.50
Deodoro 18 138 133 130 123 133 114 102 0.30
Fürsten-Look 32 138 127 126 116 128 136 95 -0.79
Total Hope 137 137 158 142 135 142 99 96 -1.85
Heston for U (SWB) 24 137 102 126 117 121 116 112 2.62
Ironman H 73 137 110 134 128 128 140 100 0.37

*Avkommor i unghästbedömningar

Få svenskfödda avkommor gör avelsindexen osäkra

SWB publicerar numera index för alla hingstar som har tillräckligt många bedömda avkommor, oavsett om de är godkända för SWB-avel eller ej. Det innebär att t.ex. hingstar vars index baseras enbart på resultat för importerade avkommor kan komma att publiceras. För att få ett officiellt avelsindex i SWB krävs för hingstar att de har minst 10 avkommor bedömda vid SWBs unghästtest. En del hingstar har så många importerade avkommor, att de kommer upp i tillräckligt antal testade och tävlade avkommor för att få officiella index fastän de har få eller inga svenskfödda avkommor. I de fallen måste man tänka på att indexet i stor utsträckning bara beskriver hingstens förärvning på några få avkommor, som blivit utvalda och sålda till Sverige – förmodligen för att de ansetts bra. Indexet beskriver alltså inte hingstens genomsnittliga förärvning, bara den genomsnittliga kvalitén på deras importerade avkommor i Sverige. För att få en bättre uppfattning om sådana hingstars förärvning kan man titta på deras avelsindex i det land där de använts mest i avel. Man kan visserligen inte jämföra index rakt av mellan länder, men indexet i ett annat land ger en uppfattning om hur hingstens förärvning där förhåller sig till genomsnittet (index 100) i det landet och hans ranking i det landet hur han förhåller sig till andra hingstar i avel där.

Artikel av Christina Olsson och Åsa Gelinder Viklund