fbpx
[yoast-breadcrumb]

Om det svenska varmblodet

Kungliga anor
Det svenska varmblodet är ett av världens äldsta varmblod. I många århundraden har det fötts upp hästar för ridnings skull. Traditionen går tillbaka till 1600- och 1700-talen när Sverige var en dominerande militärmakt i Europa och det främsta syftet var att förse det kungliga kavalleriet med hästar lämpade för krigsbataljer. De gamla arbetshästar som alltid hade funnits var för tunga och klumpiga och ingtt att skicka ut på slagfälten. De hästberidna trupperna behövde en kraftfull häst som samtidigt var lätt, rörlig och snabb. Det är grunden för den avelstanke som har lett fram till den fina dressyr- och hopphäst som är den svenska varmblodiga hästen av idag. En av världens ädsta varmblodiga hästar.

Långsiktig och hållbar uppfödningsfilosofi
Sverige är ett land med få hästar jämfört med de stora hästnationerna världen över. Trots det har vi så många fina och framgångsrika hästar på tävlingsarenorna. Det finns fler förklaringar till det. Grunden är det långsiktiga och historiska avelsmålet om den snabba och lätta hästen som ändå kraftfull. Klimatet och vår natur har varit och är perfekt både för hästarnas fysiska och psykiska välbefinnande. De har oftast stora ytor att röra sig på, går ute i naturlig frihet och får social kontakt med andra hästar redan som mycket unga föl. Och de utfodras i enlighet med en sund och hållbar djurhållning. De svenska varmblodiga hästarna har helt enkelt fötts upp med stor respekt för deras naturliga livsbetingelser.

Många drar åt samma håll
Det perfekta råmaterialet är en sak. Utan tränare och ryttare blir det inga framgångar. I Sverige finns ett tydligt och starkt samarbete mellan avel och sport, träning och framtida prestation. Att jobba tillsammans med samma mål för ögonen är en förutsättning. Och att förstå att djuren är individer vilket kräver respekt för varje hästs egenskaper och naturliga förutsättningar. Genom tradition, samarbete och förändring i takt med tiden har vi uppnått kvalitet och resultat som är bland de bästa i världen. Det finns ingen genväg till framgång.

Varudeklarerade hästar
Den första svenska stamboken för varmblod publicerades redan 1874. Vår nuvarande riksstambok har sitt ursprung i det premieringssystem som utformades 1874 och 1928 bildades den förening som idag heter SWB. Det känns kanske lite missvisande att prata om varudeklaration när det gäller personliga individer som rid- och sporthästar. Men den svenska noggrannheten och öppenheten är en viktig faktor för att skapa trygghet och säkerhet för den som köper, äger, tränar och tävlar en SWB-häst.

Förutom stamboken är vårt avelsindex (BLUP) källan till allt som rör en SWB-häst. Indexet är öppet att söka i för alla och här finns all information om en registrerad SWB-häst: stamtavla, ägare, uppfödare, tester, kvalitetsbedömningar, tävlingsresultat med mera.

För utvecklingen av både svensk avel och sporten som sådan är den här information viktig. Den är länken bakåt för de kvaliteter varje häst har och en viktig variabel för uppfödarna och för den investering som varje häst utgör. En SWB-häst har en tydlig historia som varje köpare kan lita på. Det är värdefullt och en konkurrensfördel, inte minst internationellt.