fbpx
[yoast-breadcrumb]

Om organisationen

Framgång föder framgång

Visste du att våra SWB-hästar för året 2015 har placerat sig på en tredje plats på världsrankingen! Det gäller i både hoppning och i dressyr. Det är en ny ranking som företaget HorseTelex tagit fram i samarbete med toppryttare, tränare och några framgångsrika stamböcker. Rankingen baseras inte på prispengar, utan på placering i förhållande till tävlingens/klassens svårighetsgrad.

Vi är stolta och glada över att våra hästar och ryttare presterar på den här absoluta toppnivån. Men egentligen inte förvånade. Uppfödningen av den svenska varmblodiga hästen har en lång tradition med en avelsfilosofi som bygger på naturlighet och hållbarhet. Detta tillsammans med ett starkt samarbete mellan avelsarbetet och sporten har inneburit att våra hästar gång efter annan visat fina resultat världen över. Framgång föder framgång.

En professionell partner

Sverige behöver en egen stark varmblodsavel för att nå långsiktiga framgångar inom ridsporten. Det är grunden för organisationen Swedish Warmblood Association, eller kort och gott: SWB. Varken tanken eller organisationen är ny. Hästavel med olika inriktningar har funnits i århundraden. Ursprunget till vårt nuvarande varmblod kan härledas tillbaka till när Sverige var en stormakt och kungarna behövde snabba och uthålliga hästar i krigen runt om i Europa.

Under mer fredliga förhållanden grundades 1928 en förening för att tillvarata avelns inresse i Sverige. Föreningen hette då ASVH (Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen). Målet var då, och är fortfarande, att verka för ”en ädel, korrekt och hållbar varmblodshäst som genom sitt prestationsinriktade temperament, sin ridbarhet, goda rörelser och / eller hoppförmåga är internationellt konkurrenskraftig”. Med tanke på vår postion i världsrankingen måste man nog säga att vi lyckats rätt så bra genom åren.

Men bra kan bli bättre. Vår ideella förening har cirka 3500 medlemmar och 26 regionala medlemsföreningar. Det är för våra medlemmar som vi finns till. För dem gör vi allt vi kan för att den svenska varmblodiga hästen ska kunna utvecklas ytterliga, både på hemmaplan och internationellt. Att föda upp en häst till en framgångsrik dressyr- eller hopphäst är en stor investering. Oavsett nivå. Vår ambition inom SWB är att bistå uppfödare och ägare och verka för att investeringen ger den avkastning det är tänkt. Både ekonomiskt och på tävlingar. Det är ett synsätt som gör oss till mer än en ideell förening – en professionell partner.

Syfte
Swedish Warmblood Association, SWB, är en rikstäckande avelsorganisation med syfte att stödja och utveckla avel, uppfödning, utbildning och marknadsföring av svenska varmblodiga hästar för rid- och körsport. SWB är en ideell förening med cirka 3500 medlemmar och 26 anslutna regionala avelsföreningar.

Affärsidé
Genom att vi stöttar uppfödningen av den svenska varmblodiga hästen och marknadsför den som en av världens främsta inom ridsporten skapar vi värden för våra medlemmar.

Vision
SWB ska uppfattas som en kvalitetsstämpel för uppfödning av den svenska varmblodiga hästen, och förknippas med hästens framgångar i tävlingssammanhang. Svensk varmblodsavel ska höra till världens ledande när det gäller kvalitet på hästar som produceras för ridsporten.

Mission
Vi ska verka för att den svenska varmblodiga hästen uppfattas som en av världens främsta rid- och sporthästar.

Avelsmål
En ädel, korrekt och hållbar varmblodshäst som genom sitt prestationsinriktade temperament, sin ridbarhet, goda rörelser och / eller hoppförmåga är internationellt konkurrenskraftig.

Detta gör SWB
SWB är ett nav för uppfödning och utveckling av den svenska varmblodiga hästen. Detta är vår verksamhet i kortformat:

  • Ansvarar för avelsvärdering av hingstar och ston, t.ex. bruksprofölbedömninga treårstest och kvalitetsbedömning.
  • Marknadsför den svenskfödda varmblodiga hästen nationellt och internationellt.
  • Arbetar för att skapa fler marknadsplatser för svenska uppfödare.
  • Arrangerar domar- och funktionärsutbildningar.
  • Arrrangerar utbildning och fortbildning för medlemmar.
  • Följer upp och utvecklar bedömningssystemen för de unga hästarna i samverkan med andra intressenter inom hästnäringen.
  • Bedriver en aktiv ungdomsverksamhet i syfte att rekrytera och utbilda framtidens svenska uppfödare.
  • Arrangerar Svensk Avel och Sportchampionat genom det delägda bolagert E Swede Horse AB.
  • Samverkar och tar initiativ till forskning i syfte att främja en långsiktig utveckling av avelsarbetet.
  • Samverkar nationellt och internationellt för att skapa goda förutsättningar för svenska uppfödare.

Den svenska noggrannheten

Hästhållningen i Sverige präglas av noggranna regelverk för att säkerställa djurens välbefinnande. Både officiella och inofficiella. En rad organisationer ser också till att på olika sätt bidra till en hållbar utveckling av avelsarbetet och en framgångsrik ridsport. I grunden handlar det om oggrannhet och etik. Att göra rätt, stå för det ärliga och öppna, samarbeta, tänka kvalitativt och långsiktigt. Vi tror att den svenska noggrannheten är en förklaring till våra svenska varmblodiga sporthästars framgångar och erkännande runt om i världen.

Avelsföreningen Swedish Warmblood Association, SWB, har i snart hundra år varit navet för utvecklingen av den svenska varmblodiga hästen. Men organisationen är inte bara en viktig part för att utveckla den svenska varmblodiga hästen. Föreningen ansvarar också för registrering, tester och information om alla registrerade varmblodiga hästar.

Vår riksstambok har sitt ursprung i det första premieringssystemet som utformades 1874. Systemet satte upp strikta regler för utseende, prestation och karaktär. Regelverket utökades under hand och fick sin officiella status 1918 i och med tillkomsten av lagen om hingstbesiktningstvång. Utifrån detta skapades stamboken och 1928 bildades föreningen Swedish Warmblood Association, som sedan dess ansvarar för stamboken.

Den som köper en SWB-häst får mycket på köpet. Mycket som inte syns, men som verkar i kulisserna och fungerar som garant för ägandet och utövandet av sporten.

Breeders Trophy och Elitfölauktionen

Breeders Trophy är en årgångschampionat där unga hästar 3 till 7 år får chansen att tävla och visa upp sina talanger i dressyr och hoppning. Tävlingsformen medverkar tidigt till rätt grundutbildning för unga hästar. Samtidigt stärks samarbetet mellan sporten och avelsarbetet och fungerar som en vägledning för uppfödarna i deras framtida arbete.
Elitfölauktionen är fönstret både mot den svenska och internationella marknaden. Här får besökarna chansen att både se och köpa svenska föl av toppklass.

Här kan du läsa mer om Breeders Trophy och Elitfölauktionen.