fbpx

Regler & information

Viktig information för hingstägare/-hållare som har för avsikt att lösa betäckningslicens.

För hingst avelsvärderad/godkänd i Sverige gäller följande
Hingstlicensen löses och betalas på www.sprangrulla.se. SWB godkänner sedan hingsthållarskapet.

Provtagning av sperma
Hingstar som verkar via AI, TAI och FAI ska provtas avseende CEM och EVA. Avelssäsongen 2011 införde SWB en ny rutin gällande kontroll av provsvar avseende CEM och EVA, vilket innebär att hingsthållar inte behöver skicka provsvaren till SWB. Det åligger hingsthållaren att följa ”Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:113) om seminverksamhet med hästdjur”. SWB kommer att ta stickprov för att kontrollera att provtagningarna sker på ett korrekt sätt. Hingstar vars sperma ska frysas provtas innan nedfrysningen och behöver därefter inte upprepas.

Registrering
Avkommor till hingst som betäckt utan licens kommer att registreras på gråa papper (grundstambok avd. IV).

Rapportering
Licenshållare är ansvarig att rapportera antal betäckta ston till SWB genom www.sprangrulla.se senast den 30 september 2016.

Använda bortgångna hingstar
Hingstar som används postumt (FAI) ska ha betäckningslicens.

För hingst stationerad i utlandet (sedan tidigare avelsvärderad i Sverige) gäller förutom ovan
Licens löses direkt via Språngrulla.

För avelsvärdering av hingst stående i utlandet (spermaimport, ej tidigare avelsvärderad i Sverige) gäller
Blanketten ”Anmälan till avelsvärdering av spermaimporthingst” med bilagor ska skickas in till SWB. För fullständiga regler och krav för godkännande, se Hingstreglemente.

Hingstar anmälda till avelsvärdering för spermaimport behandlas vid fyra möten (15 februari, 15 mars, 15 april och 15 maj). Anmälningstiden till respektive avelsvärdering utgår den 30 januari, 28 februari, 30 mars och 30 april. Avelsvärderingar kommer endast att ske vid dessa datum.

Avgiften för avelsvärdering är 3 000 kr inkl moms. För spermaimporthingstar som ej uppfyller kraven för direkt godkännande ”pappersvägen” enligt hingstreglementet tillkommer administrativa kostnader kring en besiktning på 1500 kr, samt arvode och omkostnader för AVN i samband med eventuell besiktningen.

Icke avkommeprövade hingstar som uppfyller kraven för spermaimport, men som inte har besiktigats exteriört tidigare vid avelsvärdering godkänd av erkänd stamboksorganisation, eller om den exteriöra beskrivningen saknas ska exteriörbesiktigas av två ledamöter ur AVN, varav minst en med exteriörkompetens. Undantag görs för hingstar som varit bland de 100 bästa hästarna på FEIs världsranking i hoppning eller dressyr de senaste 5 åren. Rankningen gäller årsvis. Kostnaden är som punkten ovan.

Vid ett eventuellt godkännande kan sedan betäckningslicens (information, se ovan) lösas på www.sprangrulla.se.

För att lösa ett-sto-licens gäller
Ett-sto-licens gäller bara för ett sto under ett år och kan lösas för hingstar som är berättigade betäckningslicens för svensk varmblodsavel, alternativt för hingstar som är godkända för avel i annan stambok för varmblodiga ridhästar med typ och prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB.

Hingstar som enbart ett-sto-licens löses för behöver inte avelsvärderas eller exteriörbesiktigas av AVN, men ska uppfylla SWBs hälsokrav (t.ex. friröntgade i bakknä och has).

Önskar fler stoägare lösa licens för samma hingst kan de antingen lösa varsin ett-stos-licens eller en ordinarie betäckningslicens, under förutsättning att hingsten har tillräckliga meriter för ordinarie betäckningslicens.

För registrering av avkommor till hingst för vilken ett-sto-licens lösts gäller samma bestämmelser som för avkommor till hingstar för vilka ordinarie betäckningslicens lösts.

För att kunna använda en hingst via ett-sto-licens måste hingsten läggas in i SWBs system och få ett stamboksnummer. Denna service är kostnadsfri. Kontakta SWBs kansli.

Mer info om ett-sto-licens kan du hitta här

Licensavgifterna är:

Ordinarie licens (obegränsat antal ston) 5000 kr + moms
Ordinarie licens (max 5 ston) 2500 kr + moms (om antalet ston överstiger 5 faktureras mellanskillnaden upp till ordinarie? licens för obegränsat antal ston i efterhand)
Ett-sto-licens 1000 kr + moms (Gäller för ett sto en säsong och löses av språngägaren själv)

SWB i samarbete med

Agria-logo-high-res