fbpx

Rekommendationer för seminverksamhet

Rekommenderad dosstorlek
– Kyld transporterad sperma > 1 miljard motila
– Färsk sperma hemma sto > 500 miljoner motila
– Fryst sperma > 250 miljoner motila

Avvikelse från dessa rekommendationer kan göras med sperma från vissa beprövade hingstar. Detta ska då ske under noggrann kontroll av avsändande stations veterinär.

Hingstar som inte har tillräckligt bra spermakvalitet bör inte användas med denna teknik utan att stoägaren informeras i förväg.

Sträva efter att ha så korta transporttider som möjligt, maximalt 20 timmar.

För att få bästa möjliga resultat är det av stor vikt att alla arbetar för att hålla tiden nere från samlingstillfälle till semineringstillfälle. Stoet bör semineras så snart sperman kommer till betäckningssationenstationen.

Transportsperma ska i samband med varje semineringstillfälle bedömas i mikroskop avseende motilitet. Resultatet av bedömningen skall snabbt rapporteras till avsändande station. Detta för att man snabbt ska kunna åtgärda eventuella problem

Ett stort ansvar vilar på såväl avsändande som mottagande stations ansvarige veterinär för att rutiner och hygien vid spermahantering och seminering sköts på bästa sätt av all personal på stationen.

Hanteringen av sperman skall vara hygienisk. Patogena bakterier får ej finnas i sperman. ?Inför säsongen rekommenderas bakteriologisk provtagning av sperman samt därefter månatligt på såväl råsperma som spädd sperma.

Under löpande säsong bör morfologiskt prov genast tas vid indikation på problem såsom:

– Förändring i sperma bilden
– Snabbt sjunkande motilitet
– Svagt dräktighetsresultat

Spädning bör utföras så en koncentration på 25 –50 miljoner spermier/ml uppnås i den slutspädda sperman. Normal spädning är en del sperma plus tre delar spädningsvätska. Vid mycket koncentrerad sperma behöver man ibland späda mer dock ej mer än en del sperma plus högst sex delar spädningsvätska.

Ansökan om semintillstånd för seminverksamhet gör du här.