Fölbedömning

Fölbedömningar arrangeras mellan den 1 juli – 31 augusti av SWBs regionala avelsföreningar runt om i landet. Målsättningen med fölbedömningarna är i första hand en stimulans för uppfödarna att tidigt ägna sig åt fölet. Det kan också vara ett tillfälle för visning av föl till salu. Alla föl som ska registreras hos SWB får delta i fölbedömning, även föl med gråa papper.
På en bedömning ska man alltid komma ihåg att det är unga hästar som visas upp, de kan förändras mycket från dag till dag. Domaren bedömer hästen som den visar sig just denna dag. Man ska komma ihåg att en bedömning inte är slutmålet för hästen utan ett delmål i utbildningen innan fortsatt karriär inom sport och avel.
Hopp- och gångartshärstammade föl deltar i olika klasser. I samband med fölbedömningarna ordnas även exteriörbedömning för ston som ska kvalitetsgraderas.
För att kunna delta i SWBs unghästbedömningar måste ägaren före anmälan ha löst PLUSmedlems- eller AKTIVT medlemsskap i SWB och en valfri regional avelsförening. Fullständiga krav för registrering finns i SWBs Sto & Unghästreglemente.

I bedömningsreglementet för fölbedömning finns fullständig information om hur bedömningen går till.

Resultatet redovisas i procent (%) i resultatlistorna. Inom dressyrvärlden har poängen länge redovisats i procent vilket väldigt tydligt visar vilken nivå det har varit på ritten. På unghästbedömningarna blir det så att t.ex. 24 poäng vid en fölbedömning istället redovisas som 80 % vilket tydliggör den nivå fölet har uppnått. På hästägarens protokoll kommer resultatet i poängform också att finnas kvar.

Samtliga resultat publiceras på respektive förenings hemsida.

Allt deltagande i SWB sanktionerad bedömning sker på egen risk. Alla deltagare rekommenderas teckna egen olycksfallsförsäkring.

Datum fölbedömningar 2017

Unghästtesterna arrangeras mellan 1 april – 2 juli av SWBs regionala avelsföreningar. 2017 kan dispens för test av 4-årigar på hösten t o m den 2 september ges.

Datum för unghästtest kommer att publiceras så fort detta är klart.

Unghästtest
3-4 år, 5 åriga fölston, öppen klass
Fölbedömning Regional avelsförening
18 juni Gävleborgs Hästavelsförening
20-21 maj Falkenbergortens Rf Halländska Hästavelsföreningen
20 maj Riddersberg 26 aug  Riddersberg Jönköpings läns Varmblodsförening
13-14 maj Tingsryd  Kronobergs Varmblodsförening
11 juni Timrå 18-19 aug Marieby, Överbyn Mellersta Norrlands Hästavelsförening
5-7 maj, 1-2 juli Mälardalens Varmblodsklubb
25 maj (end lösh.) Nordvästra Skånes Hästvänner
7 maj Frödinge (end lösh.) 13 aug Norra Kalmar läns Hästavelsförening
13 aug, Mellerud Norra Älvsborgs läns Hästavelsförening
Norrbottens Hästavelsförening
6 juni Avesta  2 sept Falun SWB Dalahästen
14 maj Sjonhem  13 aug Sjonhem SWB Gotland
28-29 april, 1 juni SWB Malmöhus
 27-28 maj Osby (end 3-år), 1 juli 3+4 år 1 juli, aug SWB Norra Skåne
6 juni Näsbyholm 13 aug SWB Södermanland
21-22 maj Vänersborg 19-20 aug SWB Väst
13-14 maj Kumla 26-27 aug Kumla SWB Örebro
2-4 juni Linköping 18-19 aug Flemminge, Gottlösa SWB Östergötland
Södermanlands Hästavelsförening
21 maj Nybro 6 aug Ingelstorps gymn.  Södra Kalmar läns Varmblodsklubb
Södra Älvsborgs Läns Hästavelsförening
Västerbottens Hästavelsförening
 28 maj Wermlands Hästavelsförening
 28-29 maj  20 aug Ädla Hästen i Skaraborgs län
 14-15 maj Bollerup  20 aug Bollerup Österlens Hästvänner
Regionala fölchampionat

SWBs regionala avelsföreningar kan, i samverkan med andra föreningar eller självständigt, arrangera egna fölchampionat. Utställningarna arrangeras utifrån varje förenings egna önskemål och regler. Fölchampionaten är en utställning och oftast är det helhetsintrycket för dagen som bedöms och avgör vilka föl som går vidare till slutring/final. Särskilda propositioner, anvisningar och inbjudningar gäller för dessa. För information, vänd dig till din regionala avelsförening!

Regionala fölchampionat 2016

27 augusti, Bodens Ridklubb – Norrbottens Hästavelsförening, Hush. Rådg. Nord

3 september på Flyinge – SWB Norra Skåne, Nordvästra Skånes Hästvänner, Österlens Hästvänner, SWB Malmöhus, Halländska Hästavelsföreingen, Södra Kalmar läns Varmblodsklubb, Kronobergs Varmblodsförening. RESULTAT

10 september i Mantorp – Wermland, Örebro, Södermanland, Jönköping, SWB Väst, Norra Kalmar, Mälardalen, Skaraborg och Östergötland. RESULTAT