Fölbedömning

Fölbedömningar arrangeras mellan den 1 juli – 31 augusti av SWBs regionala avelsföreningar runt om i landet. Målsättningen med fölbedömningarna är i första hand en stimulans för uppfödarna att tidigt ägna sig åt fölet. Det kan också vara ett tillfälle för visning av föl till salu. Alla föl som ska registreras hos SWB får delta i fölbedömning, även föl med gråa papper.
På en bedömning ska man alltid komma ihåg att det är unga hästar som visas upp, de kan förändras mycket från dag till dag. Domaren bedömer hästen som den visar sig just denna dag. Man ska komma ihåg att en bedömning inte är slutmålet för hästen utan ett delmål i utbildningen innan fortsatt karriär inom sport och avel.
Hopp- och gångartshärstammade föl deltar i olika klasser. I samband med fölbedömningarna ordnas även exteriörbedömning för ston som ska kvalitetsgraderas.
För att kunna delta i SWBs unghästbedömningar måste ägaren före anmälan ha löst PLUSmedlems- eller AKTIVT medlemsskap i SWB och en valfri regional avelsförening. Fullständiga krav för registrering finns i SWBs Sto & Unghästreglemente.

I bedömningsreglementet för fölbedömning finns fullständig information om hur bedömningen går till.

Resultatet redovisas i procent (%) i resultatlistorna. Inom dressyrvärlden har poängen länge redovisats i procent vilket väldigt tydligt visar vilken nivå det har varit på ritten. På unghästbedömningarna blir det så att t.ex. 24 poäng vid en fölbedömning istället redovisas som 80 % vilket tydliggör den nivå fölet har uppnått. På hästägarens protokoll kommer resultatet i poängform också att finnas kvar.

Samtliga resultat publiceras på respektive förenings hemsida.

Allt deltagande i SWB sanktionerad bedömning sker på egen risk. Alla deltagare rekommenderas teckna egen olycksfallsförsäkring.

Datum fölbedömningar 2018

Fölbedömningarna arrangeras mellan 1 juli – 2 september av SWBs regionala avelsföreningar.

Datum och propositioner publiceras löpande nedan. Platserna är preliminära.

Fölbedömning Regional avelsförening
6-7 augusti, Gårdsbesiktningar Norra Kalmar läns Hästavelsförening
11 augusti, Ökna Naturbruksg. Södermanlands Hästavelsförening
11 augusti, Nådhammars Gård Södermanlands Hästavelsförening
11 augusti, Kalmar Södra Kalmar Läns Varmblodsklubb
11-12 augusti, Gårdsbesiktningar Halländska Hästavelsföreningen
11-12 augusti, Gårdsbesiktningar SWB Mälardalen
 11-12 augusti SWB Gotland
17-18 augusti, Gårdsbesiktningar SWB Östergötland
19 augusti, Söderhamn Gävleborgs Hästavelsförening
19 augusti, Lilla Pålstorp SWB Södermanland
19 augusti, Mellerud Norra Älvsborgs Hästavelsförening
 19 augusti SWB Väst
19 augusti, Grevagården Ädla Hästen Skaraborg
19 augusti, Bollerup Österlens Hästvänner
19 augusti, Vännäs Västerbottens Hästavelsförening
25 augusti, Falun SWB Dalarna
 25-26 augusti Nordvästra Skånes Hästvänner
25-26 augusti, Gårdsbesiktningar SWB Mälardalen
25 augusti, Boden Norrbottens Hästavelsförening
 25-26 augusti SWB Norra Skåne
26 augusti, Askersund SWB Örebro
25 augusti, Karlstad Wermlands Hästavelsförening
25-26 augusti, Gårdsbesiktningar SWB Malmöhus
1 september Jönköpings Läns Varmblodsförening
1-2 september, Gårdsbesiktningar Mellersta Norrlands Hästavelsförening
 Ej klart Kronobergs Varmblodsförening
 Ej klart Södra Älvsborgs Läns Hästavelsför.
Västerbottens Hästavelsförening
Regionala fölchampionat

SWBs regionala avelsföreningar kan, i samverkan med andra föreningar eller självständigt, arrangera egna fölchampionat. Utställningarna arrangeras utifrån varje förenings egna önskemål och regler. Fölchampionaten är en utställning och oftast är det helhetsintrycket för dagen som bedöms och avgör vilka föl som går vidare till slutring/final. Särskilda propositioner, anvisningar och inbjudningar gäller för dessa. För information, vänd dig till din regionala avelsförening!

Regionala fölchampionat 2017

9 september på Flyinge Kungsgård. Arrangerande föreningar är SWB Norra Skåne, Nordvästra Skåne, Österlens Hästvänner, SWB Malmöhus, Halländska Hästavelsföreningen och Södra Kalmar läns Varmblodsklubb.

9 september i Mantorp, Gottlösa. Arrangerade föreningar är Jönköpings läns Varmblodsförening, Norra Kalmar läns
Varmblodsförening, SWB Gotland, SWB Väst, SWB Östergötland och Ädla hästen Skaraborg.

24 september på Ridskolan Strömsholm. Arrangerande föreningar är SWB Sörmland, SWB Örebro, SWB Mälardalen, Gävleborgs Hästavelsförening, Wermlands Hästavelsförening.

faperplace.com