fbpx
SWBs Fullmäktigemöte 2024

SWBs Fullmäktigemöte 2024

SWBs medlems- och fullmäktigemöte ägde rum på Åsby Hotell söndagen den 24 mars. 12 regionala föreningar med totalt 42 röster representerades på mötet. Hans Wallemyr var mötesordförande, och han utförde uppdraget på ett utmärkt sätt. I valberedningen omvaldes Niklas...