fbpx


Jeroen Dubbeldam på godkände hingsten Baloe Hp (SWB) som vann Breeders Trophy som 4-åring och som i år får avelsindex. Foto Roland Thunholm.

All statistik från 2023 års unghästbedömningar och tävlingsresultat (t.o.m. 8 oktober 2023) är nu bearbetad. Tillsammans med tidigare års bedömningsresultat och tävlingsresultat ingår de i beräkningarna av avelsindex. SWB publicerar två sorters avelsindex: värderande och beskrivande. I den här artikeln berättar vi om värderande avelsindex för årets nykomlingar, framtidens topphingstar och varför index blir osäkra för hingstar med få svenskfödda avkommor.

Om värderande avelsindex
För att bättre kunna tolka och förstå avelsindexen underlättar det att veta vilken information som ligger bakom dem och hur de tas fram. De värderande avelsindexen anger hur väl hästarna väntas förärva sig i förhållande till avelsmålet. Ju högre index de har, desto bättre förväntas de förärva sig. Till skillnad från t.ex. avelsvärdebokstäver är avelsindexen hela tiden i förändring och beskriver hur varje individ står sig förärvningsmässigt i förhållande till resten av hästarna i rasen just nu. Avelsvärdebokstäverna (A och Elit) får hästarna för att de visat god förärvning och får sedan behålla, även då de kanske blir ”omsprungna” av yngre generationer. Informationen som ingår i beräkningen av värderande avelsindex är tävlingsresultat från Svenska Ridsportförbundet i hoppning och dressyr från och med regional nivå/2-stjärnig tävling och resultat från SWBs unghästbedömningar; Unghästtest och Ridhästtest. Tävlingsresultaten är enbart sådana som presterats med svenska ryttare, eftersom det är dem SvRf och därigenom SWB har tillgång till. Även om det värderande avelsindexet inte avses spegla enbart hästens egen prestation, så finns det en stark koppling mellan hästens egen prestation och avelsindexet, men den är inte hundraprocentig, eftersom den egna prestationen också påverkas av sådant som träning, ryttare, hälsa osv.

Alla släktingars resultat vägs in när avelsindex beräknas, men mest betyder förstås de närmaste släktingarnas resultat och individens egna resultat. Metoden tar hänsyn till och korrigerar för icke-genetiska faktorer, som till exempel skillnad mellan kön, ålder och olika bedömningsplatser. Kvar blir den del som beror på hästens arvsanlag och som alltså kan föras vidare till nästa generation – hästens avelsvärde, som vi med siffror kallar avelsindex. Genom att hänsyn tas till alla släktingar påverkas indexet av vilken kvalitet på de ston en hingst tillförts och tvärtom. Om en hingst bara betäckt ston av hög kvalitet behöver det alltså inte betyda att han får ett högt index, även om avkommorna är bra. Värderande index får:

  • Hingstar med minst 10 bedömda avkommor vid unghästbedömningar
  • Ston med minst en avkomma bedömd vid SWBs unghästbedömningar eller som har resultat från tävling på lägst regional nivå/2-stjärnig tävling med ryttare som har tävlingslicens hos SvRf
  • Ston som själva blivit bedömda eller tävlat på lägst regional nivå/2-stjärnig tävling med ryttare som har tävlingslicens hos SvRf

Avelsindexen finns på blup.se. Där finner du också uppdaterade beskrivande avelsindex, för både avelshingstar och ston samt testresultat från 2023 års unghästtester.

Två nya hopphingstar tar sig in i toppen 2023
I år är det 17 hingstar som får avelsindex publicerade för första gången, 11 hopphingstar (tabell 1) och 6 dressyrhingstar (tabell 2). De flesta av de nya hingstarna har ännu ganska små avkommegrupper, förutom Vivaldon som har mer än 30 bedömda avkommor. Så ser den nya verkligheten ut, när det är många hingstar som används i avel blir avkommegrupperna mindre och det tar längre tid innan hingstarna får säkra avelsindex.

Två av de nya hopphingstarna tar sig in bland den absoluta toppen bland hopphingstarna, nämligen Clarimo och Cascadello I. Med hoppindex 152 respektive 151 hamnar de på 5:e respektive 7:e plats av alla hingstar med index. Cascadello I och C-future har samma far i den världskände Casall som reds av Rolf-Göran Bengtsson. Både Baloé Hp (SWB) och C-Future godkändes för avel  i SWB redan som treåringar. Baloé Hp (SWB) började sen lite blygsamt i aveln men blev mycket populär hos uppfödarna under åren 2019-2020 då han betäckte nästan 300 ston. Det är också värt att notera att tre av hopphingstarna, Cascadello I, Baloé HP (SWB) och C-Future, går in med över 100 i index för både dressyr och hoppning. Med ett dressyrindex på 115 kan Cascadello I sannolikt passa för de som vill avla mer mångsidiga hästar.

Tabell 1. Hopphingstar med första avelsindex 2023, rankade efter hoppindex

Hingst Ant avk* Ben Typ Gal Gta Htf Hta Mkh H
Clarimo 11 103 114 112 98 148 147 1.6 152
Cascadello I 10 107 118 129 122 145 145 2.1 151
Kintaro VDL 19 97 100 100 92 135 137 2.8 140
Million Dollar 11 98 102 110 104 133 133 0.1 138
I’m Very Special F 12 105 91 98 95 134 136 -0.4 137
Zambesi 10 105 101 103 98 136 134 -0.2 133
Chess Cor 18 104 104 108 98 131 131 -4.7 132
Baloé Hp (SWB) 15 100 114 110 107 131 128 0 130
C-Future 11 100 99 111 106 127 126 0.7 129
Fidelio Ask 20 105 112 109 103 127 129 6.7 128
Hemerald 13 96 92 89 84 120 122 5.5 122

*Avkommor i unghästbedömningar

Det var endast sex nya dressyrhingstar som får index för första gången och det inte var inte inte någon som placerade sig topp-20 bland dressyhingstarna. Bästa nykomling i dressyr är Vivaldon som går in på en 28:e plats på topplistan bland dressyrhingstar. Vivaldon övertygade avelsvärderingsnämnden redan som treåring då han godkändes för avel och hans talang verkar ha gått i arv! Flera av de nya hingstarna är inte inte längre så tillgängliga för svenska uppfödare. Både Janeiro Platinum och Kane är kastrerade (finns dock fryst sperma), och Vivaldon och Ferdades är inte kvar i Sverige.

Tabell 2. Dressyrhingstar med första avelsindex 2023, rankade efter dressyrindex

Hingst Ant avk* Ben Typ Skr Trav Gal Temp G Mkh D
Vivaldon 31 108 138 134 136 136 140 0.2 142
Janeiro Platinum 15 114 137 128 132 136 137 5.1 138
Ferdades 13 111 137 134 127 131 135 1.3 137
Americano GJ (SWB) 17 103 126 114 131 122 127 2.6 135
Glamourdale 10 104 124 121 122 125 124 3 129
Kane 17 95 119 115 113 109 113 2.4 117

*Avkommor i unghästbedömningar

Framtidens topphingstar?
När man använder avelsindexen som ett verktyg vid urval av hingstar och ston till avel finns några saker att vara extra uppmärksam på. Det handlar om ålder, inflytande av tävlande avkommor och betydelsen av tävlande släktingar i Sverige.

Flera av de hingstar som ligger högst i index är gamla, döda eller har lämnat landet. Hingstar med äldre avkommor som hunnit en bit upp i klasserna på tävling och som också har tävlande släktingar i Svenska Ridsportförbundets resultatdatabas gynnas i indexen, vilket är helt korrekt, då framgång i tävling är avelsmålet. För uppfödaren är det dock viktigt att också få en uppfattning om vilka hingstar som är framtidens topphingstar. Även de yngre hingstarna som ännu har få eller inga avkommor på tävlingsbanan får avelsindex för dressyr och hoppning. Det beror på att det finns ett starkt genetiskt samband mellan de egenskaper som bedöms vid SWBs unghästbedömningar och prestation på tävling. Alltså kan man i viss utsträckning förutspå hur avkommorna kommer att lyckas på tävling, redan genom indexen hingstarna får baserade på avkommornas unghästbedömningsresultat. För att ge en bättre uppfattning om de yngre hingstarnas förärvning har vi återigen valt att publicera listor med de ca 20 högst rankade hingstarna för hoppning och dressyr som har max 10 år gamla avkommor i SWBs databas (födda från 2013 och framåt, tabell 3 och 4). Bland dessa finns flera fortfarande tillgängliga för avel. Några av hingstarna är extra lättillgängliga för svenska uppfödare då de är stationerade i Sverige. Det är roligt att se att topplistorna på de unga hingstarna innehåller SWB i hingstar högt upp i båda diciplinerna. Vi kan alltså producera egna i aveln konkurrenskraftiga hingstar!

Tabell 3. De 19 högst rankade hingstarna med avk. födda 2013 och senare, sorterade efter hoppindex 

Hingst Ant avk* H-index Teknik H Temp H Gal Typ Ben Mkh
Cascadello I 10 151 145 145 129 118 107 2.10
Canvas Plus (SWB) 17 143 133 135 100 97 119 0.07
Coventry 16 141 137 134 108 109 117 -0.20
Kintaro VDL 19 140 135 137 100 100 97 2.82
Singular LS La Silla 22 140 136 136 87 95 99 0.15
Bellheim 11 140 139 135 98 87 97 3.64
Calido’s Son 19 140 140 139 109 92 99 -1.82
Diamantino VDL 20 139 130 130 126 132 84 0.33
Magic Park (SWB) 26 139 139 137 99 99 123 -0.85
Chacfly PS 20 139 137 134 109 105 104 0.50
Million Dollar 11 138 133 133 110 102 98 0.11
Crusader Ice (SWB) 66 138 129 125 103 106 109 1.95
I’m Very Special F 12 137 134 136 98 91 105 -0.42
Action Blue 13 137 140 138 110 116 106 1.94
Ike 60 135 136 132 122 109 114 0.55
Kannando Hästak DWB 39 135 133 129 107 103 98 2.53
Mr Vain GJ (SWB) 94 134 131 133 109 100 90 -2.64
Casallco 28 133 128 130 103 98 104 3.00
Karmel van de Watering 22 133 125 129 93 81 98 3.09

*Avkommor i unghästbedömningar

Tabell 4. De 21 högst rankade hingstarna med avk. födda 2013 och senare, sorterade efter dressyrindex

Hingst Ant avk* D-index Skr Trav Gal Temp G Typ Ben Mkh
Springbank II VH (SWB) 33 160 149 152 148 154 131 97 0.03
Secret 15 154 141 150 147 152 147 106 1.14
Revolution 21 151 142 152 145 151 127 93 5.25
Hesselhöj Donkey Boy 18 146 156 137 130 140 123 90 4.49
Touchdown (SWB) 21 144 131 140 131 140 120 104 2.30
Bon Coeur 69 143 133 136 128 132 121 97 1.48
Vivaldon 31 142 134 136 136 140 138 108 0.16
Quaterhit 39 142 131 138 136 136 113 106 0.98
Van Vivaldi 135 141 115 134 120 129 126 105 -2.37
Suarez 81 141 131 138 133 138 118 107 1.32
Sankt Erik II (SWB) 39 140 96 138 109 121 125 102 4.32
Franklin (Fierce-S) 27 140 121 142 140 139 130 96 2.63
Eclectisch 14 140 112 131 129 131 122 95 2.37
Total Hope 142 140 154 144 137 143 99 95 -1.97
Grand Galaxy Win 21 139 121 134 129 132 130 129 4.06
Janeiro Platinum 15 138 128 132 136 137 137 114 5.05
Ferdades 13 137 134 127 131 135 137 111 1.27
Sibelius (SWB) 41 137 130 133 121 133 120 98 -0.87
Heston for U (SWB) 24 136 102 125 116 120 116 112 2.71
Vilancio 16 136 132 131 134 136 132 99 1.00
Dragon Welt 35 136 123 126 110 123 120 93 1.79

*Avkommor i unghästbedömningar

Fullständiga listor med alla hingstar med officiella index

Få svenskfödda avkommor gör avelsindexen osäkra
SWB publicerar numera index för alla hingstar som har tillräckligt många bedömda avkommor, oavsett om de är godkända för SWB-avel eller ej. Det innebär att t.ex. hingstar vars index baseras enbart på resultat för importerade avkommor kan komma att publiceras. För att få ett officiellt avelsindex i SWB krävs för hingstar att de har minst 10 avkommor bedömda vid SWBs unghästtest. En del hingstar har så många importerade avkommor, att de kommer upp i tillräckligt antal testade och tävlade avkommor för att få officiella index fastän de har få eller inga svenskfödda avkommor. I de fallen måste man tänka på att indexet i stor utsträckning bara beskriver hingstens förärvning på några få avkommor, som blivit utvalda och sålda till Sverige – förmodligen för att de ansetts bra. Indexet beskriver alltså inte hingstens genomsnittliga förärvning, bara den genomsnittliga kvalitén på deras importerade avkommor i Sverige. För att få en bättre uppfattning om sådana hingstars förärvning kan man titta på deras avelsindex i det land där de använts mest i avel. Man kan visserligen inte jämföra index rakt av mellan länder, men indexet i ett annat land ger en uppfattning om hur hingstens förärvning där förhåller sig till genomsnittet (index 100) i det landet och hans ranking i det landet hur han förhåller sig till andra hingstar i avel där.

Av Christina Olsson och Åsa Gelinder Viklund, december 2023