fbpx

Amarezzo Del Norte (SWB) 9706  godkändes vid Bruksprovet 2023 på accepterad nivå. Under Bruksprov tas alltid dopingprov på ett antal slumpmässigt utvalda hingstar. Vid årets Bruksprov testade hingsten Amarezzo Del Norte (SWB) 9706  positivt för en substans som av Svenska Ridsportförbundet (SvRF) klassas som doping. SvRF utreder fallet vidare och har skickat det s k B-provet till ett franskt laboratorium, där svaret ännu inte har kommit.

Avseende betäckningslicensen har SWBs styrelse beslutat att underkänna genomfört bruksprov och dra tillbaka betäckningslicensen tills vidare. Beslutet gäller interimistiskt och blir definitivt om även B-provet visar ett positivt dopingresultat.

Vid frågor kontakta

Helén Uddefors, VD SWB

Andrea Barth, verksamhetschef sport och tävling, SvRF