fbpx

SWB och ASVT arrangerar i samarbete med Bollerup Lantbruksinstitut en seminassistentkurs för stuteripersonal i spermahantering och insemination av häst. Kursen sker delvis på distans med webbinarier under januari och februari samt obligatoriskt deltagande på Bollerup under vecka 9 eller 10 (ej valbart vilken vecka). Du anmäler dig här.

Utbildningsmål
Att du efter genomförd kurs ska ha de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att, under ansvarig veterinärs ledning, ska kunna medverka vid artificiell insemination av häst. Utbildningen anordnas enligt Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:1.

Kursinnehåll
1.                         De honliga könsorganens anatomi och funktion.
2.                         Den normala sexualcykeln.
3.                         De hanliga könsorganens anatomi.
4.                         Ejakulation och spermans sammansättning.
5.                         Samling, bedömning och hantering av sperma.
6.                         Inseminationsteknik och dess betydelse för dräktighetsresultat.
7.                         Hantering av transportsperma, sändning och mottagning.
8.                         Hantering och insemination av fryssperma.
9.                         Smittskydd och de vanligaste orsakerna till störningar i stonas könsfunktioner.
10.                       Tecken på störningar i hingstens könsfunktioner.
11.                       Bestämmelser rörande seminverksamhet inkl. hygienföreskrifter.
12.                       Ansvarsförhållande.

Teoretiska timmar
Timplanen fördelas under en fyraveckorsperiod under januari-februari 2024

Praktiska timmar
På Bollerups Lantbruksinstitut i Skåne under 5 dagar.
Efter avslutad kurs utfärdas intyg. Kursen avslutas med praktiskt och skriftligt prov.

Anmälan, pris och urval
Anmälan skall ske senast 1 december 2023. Deltagare ansvarar själv för kost och logi.

Kurspriset är 22 500 kr inkl. moms. Observera att anmälan är bindande och 10% av kurspriset kommer att faktureras när du blivit antagen. Du ansvarar själv för kost och logi under veckan på Bollerup.

SWB har 16 platser. Vid urval av inkomna ansökningar använder SWB  nedan beskrivna kriterier som vägledning:
1.                         SWB avelsgodkänd hingst som används med färsk och transporterad sperma finns vid stationen.
2.                         Aktuell station ska ha tillstånd att inseminera. Prioritering ges till stationer som har en volym på antal ston som är 30 stycken eller fler per år.
3.                         Förkunskaper inom området hästens biologi är meriterande för att kunna tillgodogöra sig seminassistentutbildningen. Detta kan ha skaffats via t.ex. hippolog- eller stallchefsutbildning.
4.                         Arbetslivserfarenhet inom hästverksamhet, framför allt stuteriverksamhet, är meriterande.
5.                         Geografisk placering kan komma ifråga om det innebär en fördel för SWBs avelsverksamhet i landet.

För att bli antagen måste du vara medlem 2024 i SWB eller i ASVT.
Vid frågor, kontakta Elisabet Ernblad elisabet.ernblad@swb.org (SWB) eller Johan Carlfjord johan.carlfjord@asvt.se (ASVT).

Välkommen med din ansökan!