fbpx
häst och veterinä

Veterinärbristen påverkar SWBs medlemmar i stor utsträckning. Foto Adobe Stock

-Veterinärbristen är en akut djurskydds- och djurvälfärdsfråga och vi måste kraftsamla för att påverka lagstiftningen, säger Helén Uddefors, SWBs VD. Hon har fått full insikt i följderna av veterinärbristen då flera medlemmar delat med sig av sina upplevelser i samband med fölningar och där de värsta fallen slutat med att varken sto eller föl gått att rädda.

SWB har under våren arbetat tillsammans med övriga hästnäringen med ett remissyttrande kopplat till ”Veterinärbristutredningen” (SOU 2022:58 Bättre förutsättningar inom djurens hälso-och sjukvård).
-Det långsiktiga arbetet är så klart väldigt viktigt, men vi behöver också hitta lösningar som kan hjälpa och stötta under tiden, fortsätter Helén.

SWBs samarbetspartner Agria har tidigt uppmärksammat veterinärbristen och bjuder in till panelsamtal i Almedalen fredag den 30 juni kl. 10.00-11.00

Är du på plats och vill se panelsamtalet? Anmäl dig till anmälan@agria.se

Det kommer även sändas live digitalt, här: Live från Almedalsveckan: Hur klarar Sverige veterinärkrisen? | Facebook


SWBs VD Helén Uddefors. Foto: SWB