fbpx

2019 är en dryg månad gammalt, men redan har mycket hunnit hända på SWB-fronten. Innan vi rusar vidare in i årets aktiviteter gör vi en halvhalt och stämmer av SWB-hästarnas resultat på tävlingsbanorna under 2018.

SWB på världsrankingen 2018
WBFSHs årsranking räknas t.o.m. 30 september varje år. Där låg SWB på 9:e plats i dressyr, jämfört med 7:e plats förra året. I hoppning har SWB tagit ett rejält skutt uppåt på WBFSHs ranking och ligger på 6:e plats jämfört med förra årets 10:e plats. I fälttävlan ligger SWB på 11:e plats (13:e plats 2017). WBFSH:s ranking baserar sig på de 6 bästa hästarna från varje avelsförbund, oavsett hur många hästar som finns i det förbundet.

Horsetelexlöpande” ranking, som uppdateras varje dag och som hela tiden sträcker sig ett år bakåt i tiden från det aktuella datumet (Dynamic IPV för int 150-160 hoppning), syntes inte SWB vid årsskiftet då vi har för få internationellt tävlande hästar. Det krävs 100 internationellt tävlande hästar på 150-160-nivå för att synas i hoppningen, SWB hade 98 som tävlat internationellt på den nivån 2018. I dressyr krävs det på motsvarande vis 40 internationellt tävlande hästar på GP-nivå för att synas, vilket endast uppfylls av fem avelsförbund. Om man då gör en egen ”dynamisk ranking” med enda skillnaden att man sänker antalet internationellt tävlande hästar på 150-160-nivå till 90 st under 2018 hamnar SWB på en 1:a plats i hoppning (!), jämfört med 2:a plats vid ungefär samma tid förra året. I dressyr hamnar SWB på 6:e plats (3:e plats samma tid 2017).  Horsetelex ranking baserar sig på genomsnittligt intjänade poäng/häst och förbund. Poängen baseras på tävlingens och klassens svårighetsgrad.

Hippomundos löpande ranking som räknas 1 år tillbaka i tiden från aktuellt datum låg SWB vid årsskiftet på en 1:a plats i hoppning (4:a 2017), 2:a plats i dressyr (1:a 2017) 9:e plats i fälttävlan (13:e plats 2017). Allt räknat på genomsnittlig summa intjänade pengar/häst för förbund med minst lika många internationellt tävlande hästar som SWB.

Analys – hoppning
Kvalitén på de hoppavlade SWB-hästarna är hög och jämn. Det sker en kontinuerlig tillströmning av yngre begåvade hästar underifrån, tack vare bra avelsarbete från medvetna uppfödare. I Sverige finns numera duktiga svenska ryttare med etablerade kontakter i resten av världen vilket gör att talangfulla hästar kan fångas upp, utbildas och omsättas till toppryttare. Utrymme för ytterligare förbättringar finns förstås både på avel och förädlingssidan.

Hansson WL (SWB) och Peder Fredricson – 5:a på världsrankingen i hoppningen 2018. Foto: Roland Thunholm

En risk i dagsläget är att mycket av vårt bästa avelsmaterial på hoppsidan försvinner iväg ur landet. Detta gäller framförallt ston, som idag är lika populära tävlingshästar som valacker. De unga talangfulla stona behöver lämna så många avkommor som möjligt för vidare avel innan de omsätts som tävlingshästar. Detta kan ske genom att stoet betäcks som 3-åring, men blir mångfaldigt mer effektivt om det tas embryon på talangfulla 2-4-åriga ston. Därefter kan intensifierad träning och tävlingsschema bli svårare att kombinera med att ta embryon.

Analys – dressyr
Tappet vi nu ser i dressyrrankingen är en följd av att flera av de flitiga poängplockare SWB haft under många år är på väg in i pension eller redan pensionerade. I dressyrens ranking är vi oerhört beroende av att det finns hästar med på landslagsnivå, antingen i Sveriges eller andra länders landslag. Det är vid mästerskap man har möjlighet att plocka de flesta rankingpoängen. Mycket mer så än i de övriga disciplinerna. Tyvärr ser det för närvarande lite skralt ut med återväxten av SWB-hästar på senior-landslagsnivå de allra närmaste åren. Genom ett enkelt räkneexempel kan vi se att vi producerar mycket få dressyrhästar och naturligtvis ännu färre som har möjlighet att nå högsta nivå:
Ca 4000 ston betäcks i SWB varje år, varav ca 35 % dressyr = 1400 dräktigheter. Ungefär 60 % av betäckningarna resulterar i levande föl som överlever 1 månads ålder. Då har vi alltså ca 840 dressyrstammade födda föl. Kvar som 3-åringar blir då omkring 670 st, då man räknar med att ca 10 % av fölen försvinner under första levnadsåret och sedan 6 % varje år av olika skäl (skada, sjukdom etc). Siffrorna på hur stor andel som försvinner kommer från försäkringsbolagen. Säg att ca 5 % har riktigt bra förutsättningar att bli riktigt fina dressyrhästar som kan gå hela vägen till GP. 5 % är ungefär vad man kan förvänta sig i andel av hästar med toppförutsättningar i vilket avelsprogram som helst. Då har vi 33 st riktigt fina dressyrämnen kvar som 3-åringar. Räkna sedan att ytterligare 6 % försvinner varje år så är det inte så många kvar när de når GP-åldern. Lägg sen till att de måste matchas med rätt utbildare, ryttare osv så inser man hur stora svårigheterna är att få fram fina SWB-GP-hästar i dressyr. Under de sämsta åren när betäckningarna gick ner, 2011-2014, hade vi inte mycket mer än 2000 betäckta ston i SWB-aveln. Därav lite svårt att hitta talanger i 5-8-årsåldern nu. Jag förutspår alltså att SWB kommer att dala ytterligare på dressyrrankingen de närmaste åren, om vi inte har tur och en eller ett par talangfulla SWB-dressyrhästar hamnar hos några av de främsta internationella dressyrryttarna. Så känslig är dressyrrankingen – det räcker med ett par stjärnor, så lyfter den igen. Det ser dock ljusare ut på lite längre sikt, med god kvalité och fler hästar i de yngre årgångarna (Astoria (SWB) och Springbank II VH (SWB) är fina exempel). Nu är viktigare än någonsin att dessa talanger verkligen fångas upp och får möjlighet till optimal utveckling. Dessutom behöver SWBs dressyravel stimuleras för att ytterligare höja kvalitén och möjligen också öka antalet dressyravlade SWB-hästar av hög kvalité. Mer om detta i kommande inlägg.

Astoria (SWB) och Jeanna Högberg. Foto: Roland Thunholm

Analys – fälttävlan
Fälttävlansrankingen är beroende av väldigt få ekipage och tävlingar. Frågan är om rätt SWB-hästar fångas upp av Fälttävlanssporten? Enligt Göran ”Yogi” Breisner som föreläste på Flyinge under Breeders-veckan, satsar inte fälttävlansryttarna tillräckligt med kapital på sina hästar, kanske för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med pengar i sporten för att ryttarna ska kunna konkurrera med hoppningen om de bästa hästarna? Enligt Yogi behöver en fälttävlanshäst idag mäta sig med de bästa hopp och dressyrhästarna för att vara konkurrenskraftig internationellt. Sådana SWB-hästar finns absolut, men de används i mycket liten utsträckning till fälttävlan.

Om hälsa och temperament 2019
SWBs styrelse har beslutat om en strategi för hur vi inom SWB ska hantera den ärftliga sjukdomen Warmblood Fragile Foal Syndrome -WFFS. Läs mer om strategin här. I vissa kretsar har den nu börjat kallas för FFS, eftersom det visat sig att det alls inte bara är bland Varmblodiga sporthästar den förekommer. Det har flitigt diskuterats om det vi nu upplever är en ”hysteri” runt sjukdomen WFFS”. I diskussionerna kan man ofta se att de som är emot att testa anför att det skulle vara någon slags hysteri som är oproportionell mot hur stort problemet är. Jag tycker snarare tvärtom. Detta är inget stort problem ännu och om vi ser till att testa avelsdjuren behöver det inte bli det heller, eftersom man då kan göra medvetna parningar med avseende på defekten. Struntar man däremot i att testa stoppar man huvudet i sanden och riskerar att problemet faktiskt blir stort på sikt. Inom sporthästaveln har vi idag ärftliga problem som slår ut väldigt många fler hästar än vad WFFS gör – och kommer att göra bara vi testar bärarna och inte parar två bärare. Exempel på hälsorelaterade problem som många hästar slås ut av är olika sjukdomar som berör hästens leder, t.ex. osteochondros och artros i ben, halskotpelare och rygg. Tyvärr finns inga enkla gentest för dessa problem, eftersom de inte beror på bara en eller några få gener. Dessutom har miljön en ansenlig betydelse för om sjukdomarna utvecklas eller ej. Det gör det oerhört mycket mer komplicerat att försöka avla bort dem. Men det är angeläget att försöka, då sjukdomarna vållar lidande för många hästar och ekonomisk förlust för uppfödare och hästägare. Det än så länge mest effektiva sättet att minska förekomsten av osteochondros i en population är att inte avla på hästar som har det själva. Det är långt ifrån 100-procentigt, men har visat sig ha bra effekt över tid. Avelsförbundet KWPN har tack vare generös sponsring från holländska staten lyckats ta fram avelsindex för osteochondros. Genom att använda dem har de förmodligen ett mer effektivt verktyg för att avla mot osteochondros. Hur effektivt återstår att se, då indexen inte har funnits i så många år ännu och det behöver gå ganska lång tid innan man kan göra en uppföljning. Från KWPNs sida hävdar man att man nu kan göra gentest på hästar för att få fram deras avelsindex för osteochondros. Det är möjligt, men resultaten är ifrågasatta och KWPN har inte publicerat det vetenskapliga underlaget för testerna. Oavsett skulle resultatet bara vara givande för en häst som är av KWPN-stam, eftersom sådana här tester enbart fungerar för de populationer där de tagits fram.

Nya satsningar på hälsa och temperament hos SWB 2019
Under 2019 planerar SWB att genomföra satsningar för förbättrad hälsa och hållbarhet hos SWB samt för att bättre kunna utvärdera hästars temperament. Lina Bengtsson, som tidigare arbetat med forskning kring dessa frågor är sedan slutet av 2018 deltidsanställd på SWB för att jobba vidare med dessa frågor tillsammans med oss andra på SWB. Under området hälsa kommer en plan utarbetas för hur hälsoläge och hållbarhet i SWB-populationen kan förbättras över tid genom kortsiktiga så väl som långsiktiga avelsåtgärder. Inom området temperament finns ännu väldigt begränsat med forskning. Under året kommer vi därför att genomföra en mindre pilotstudie för att undersöka möjligheterna att beskriva ridhästens temperament på ett bättre sätt under unghästbedömningarna. Målet är att hitta mätbara egenskaper som på sikt ska kunna inkluderas i unghästbedömningarna och ingå i avelsvärderingen.

Internationell workshop på Flyinge. Foto: Foto: Eva-Maria Broomer 

Linjär beskrivning – ett bra verktyg i avelsarbetet
Den 22-23 januari stod SWB och Flyinge värd för en tvådagars workshop i linjär beskrivning. Temat var praktisk linjär beskrivning av unga hästar och hästar under ryttare. Drygt 50 representanter från 16 länder samlades på Flyinge. De flesta av deltagarna var domare eller representanter från avelsförbund i Europa. SWB-domarna Christina Olsson, Mikael Nolin och Jan-Ove Olsson guidade deltagarna genom de praktiska övningarna och ställde ibland utmanande frågor för att få fram likheter och olikheter i de olika avelsförbundens syn på samma egenskaper. Ta gärna del av vår rapport från workshopen! Många intressanta diskussioner fördes under workshopen. En av dem berörde hur viktigt det är att beskriva hästarna så fördomsfritt som möjligt för att kunna koppla till sportegenskaper. Alltså inte beskriva hästarna utifrån någon ”mall” för hopphästar eller dressyrhästar. När vi väl har kunnat analysera sambanden mellan de linjära egenskaperna och sportprestationer kan det däremot eventuellt bli möjligt att ”malla” vissa egenskaper för olika sportdiscipliner. Ta till exempel galoppen. Redan idag finns det för dressyrhästarna en ”mall från sporten hur man vill att en bra galopp ska se ut, eftersom dressyr är en bedömningssport. För hoppningen däremot, ska galoppen vara ändamålsenlig. Vad innebär det då? Eftersom vi inte har resultat i tävling på högsta nivå för linjärt beskrivna hästar – de äldsta som beskrivits linjärt i SWB blir 9 år 2019 – kan vi inte analysera och slå fast sambanden riktigt ännu. Men de som är kunniga inom detta område brukar säga att hopphästens galopp ska vara lätt att reglera, snabbfotad och välbalanserad. Om den sedan har en rund eller flack aktion ska enligt experterna ha mindre betydelse. Nu kommer SWB snart att publicera de färska beskrivande och värderande avelsindexen på blup.se. Där kan du gå in och i detalj studera de avkommeprövade hingstarnas förärvning av olika detaljerade egenskaper. Kanske börjar du med årets färska A- och ELIT-hingstar? Mer om avelsindexen i kommande inlägg!

Emma Thorén Hellsten
Avelsledare, SWB