fbpx


Avec F (SWB) 1474 godkändes vid årets bruksprov. Foto Roland Thunholm.

Bruksprovet 2024 – ändringar gällande hälsokrav och löshoppning

Bruksprovet 2024 kommer att hållas på Ridskolan Strömsholm vecka 12.

I SWBs hingst- och bedömningsreglementen 2024 kommer följande ändringar att ingå som påverkar förberedelser och krav för deltagarna.

Ny regel angående endoskopering

  • Det tidigare kravet på videoendoskopisk undersökning avseende struppipning är borttaget. Det nya kravet innebär att hingst som under bruksprov visar symtom på avvikande andningsljud kommer att avkrävas en videoendoskopisk halsundersökning före ett eventuellt godkännande.
  • För de kvalificerade hingstarna som endast visas veterinärt och exteriört gäller att ett veterinärintyg ska uppvisas som intygar att hingsten inte visar symtom på avvikande andningsljud under arbete i trav och galopp.

Ändrad regel angående löshoppningsmoment

Löshoppningen genomförs på samma sätt som tidigare, med den skillnaden att hingstarna, på samma sätt som vid SWBs unghästtester, stoppas och släpps med hjälp av grind.

Fullständiga hingst- och bedömningsreglementen publiceras i sin helhet när de är godkända av SWBs styrelse i november.

För ytterligare frågor, kontakta:

Ulrica Holst
Hingstansvarig
ulrica.holst@swb.org
Tele 046 – 646 51