fbpx

Det franska laboratorium som fått uppdraget att analysera B-provet från hingsten Amarezzo Del Norte (SWB) 9706 har meddelat ett positivt analyssvar avseende substansen Cardarine, GW501516. Svenska Ridsportförbundet har listat substansen på sina karenstids- och förbudslistor och FEI klassar den som en förbjuden dopningssubstans.

SWBs styrelses tidigare beslut att underkänna genomfört bruksprov och dra tillbaka betäckningslicensen för hingsten Amarezzo Del Norte (SWB) 9706 blir därmed fastställt.

Frågor angående substansen hänvisas till Peter Kallings, Förbundsveterinär, SvRF

Övriga frågor hänvisas till:

Helén Uddefors, vd SWB

Andrea Barth, verksamhetschef sport och tävling, SvRF