fbpx

Utökade hälsokrav
Redan hösten 2017 aviserades om förändringar i hälsokraven för hingstar i SWB-avel. Det gäller en extra projektion vid röntgen av haslederna samt införande av kontroll av hingstarnas andningsvägar med avseende på struppipning genom endoskopering. Inför 2019 träder dessa regler i kraft och gäller samtliga hingstar som inte har verkat i SWB-avel tidigare, oavsett vilken typ av licens som ska lösas för hingsten. Förfarandet är dock olika. För unga hingstar som ska gå bruksprov krävs att man skickar in bilder och film i god tid innan provet, medan det för hingstar som ska gå via ett-sto-licens räcker med intyg. Fullständiga regler för alla kategorier hingstar och instruktioner för röntgen och halsundersökning hittar du i hingstreglementet och på SWB:s hemsida HÄR.

Kravet om att hingstar ska vara testade för WFFS för att kunna verka i SWB-avel är nu inskrivet i hingstregelverket. Det gäller även hingstar som ska delta i SWB:s bruksprov. Tills vidare finns dock inget krav på att vare sig hingstar eller ston ska vara fria från anlaget. Nya beslut angående WFFS kan komma att tas efter att SWB:s styrelse fått ta del av resultatet från den screeningstudie som nu pågår för att ta reda på anlagsbärarfrekvensen i SWB-populationen.

Exteriör beskrivning ett-sto-licenshingstar
SWB får ofta förfrågningar från stoägare om exteriör beskrivning av hingstar som enbart går på ett-sto-licens. Exteriör beskrivning är inget krav för att en hingst ska kunna få ett-sto-licens. SWB har dock beslutat att fr.o.m. 2019 publicera exteriör beskrivning för hingstar som enbart går på ett-sto-licens i den mån det finns tillgängligt. Men inte heller i fortsättningen kommer exteriör beskrivning att vara ett krav för att kunna lösa ett-sto-licens. Det finns hingstar som besiktigats exteriört av AVN, men som företrädaren av olika anledningar valt att enbart lösa ettsto-licens för, efter besiktningstillfället. För stoägarna är det naturligtvis intressant att få denna information om så många hingstar som möjligt. Hingstägaren/representant för hingst kommer i fortsättningen inför besiktning att informeras om att den exteriöra beskrivningen kan komma att publiceras om någon väljer att lösa ett-sto-licens för hingsten.

Hingstar på WBFSH:s rankinglistor
Hingstar som någon gång legat bland de 30 bästa individuellt rankade tävlingshästarna på WBFSH:s årsranking för dressyr eller hoppning blir automatiskt berättigade till betäckningslicens för SWB påföljande år och ytterligare 5 år framåt. Tidigare omfattades de hingstar som legat bland de 15 bästa individuellt rankade tävlingshästarna på WBFSH:s årsranking för dressyr eller hoppning. Bland fadershingstarna har SWB funnit att det inte finns någon anledning att utöka, då majoriteten av hingstarna på den listan redan är godkända för minst ett-stolicens i SWB.

Poänggränser tyska bruksprov
Under våren ändrade SWB poänggränserna för dressyrhingstar som gjort de tyska 14-dagarsproven, från 8,5 till 8, genom ett intermistiskt beslut. Poänggränsen 8 för dressyrhingstar som gjort de tyska 14-dagarsproven permanentas nu. För hopphingstar gäller samma poänggränser som tidigare och samtliga övriga poänggränser för tyska hingstprov är kvar oförändrade.

Ändrat krav på antal avkommor för avkommeprövning
Kravet på att minst 25 avkommor ska ingå i underlaget för att en avkommeprövning av hingst ska anses kunna ske är borttaget inför 2019. Det gäller även kravet på minst 30 tävlande avkommor för att kunna tilldela en hingst Avelsvärdeklass Elit samt riktmärket för antal testade avkommor i kriterierna för att tilldela kunna tilldela en hingst Avelsvärdeklass A. Bakgrunden är att mycket få hingstar numera uppnår dessa antal avkommor under sin livstid, eftersom trenden i många år varit att allt fler hingstar får allt färre ston var. Det krävs dock fortfarande ridna avkommor i beslutsunderlaget för Avelsvärdeklass A. Antalet avkommor som avkommeprövningen baseras på ska fortsättningsvis vara så många att en rimlig säkerhet i bedömningen kan uppnås, vilket varierar mellan olika egenskaper beroende på arvbarhet, genetiska samband mellan egenskaper osv.  SWB:s avelsvärderingsnämnd kommer att ta beslut om tillräcklig säkerhet i bedömningen har uppnåtts i varje enskilt fall.

Hingstregelverket i sin helhet kan du läsa HÄR.

Point Break 1374 godkändes vid 2018 års bruksprov. Foto: Roland Thunholm