fbpx


Foto: Roland Thunholm.

Ridprovet kommer inte längre vara obligatoriskt för att få diplom. Det blir den största skillnaden när SWB presenterar förändringarna i regelverket inför bedömningsäsongen 2024.

För föl- och exteriörbedömning av ston uppdateras bedömningssäsongen från den 1 juli till den 8 september. Man inför också en ny skrivning där ston som är 10 år eller äldre och visas exteriört inte längre ska bedömas utan istället få ett skriftligt omdöme där domaren godkänner stoets exteriöra kvalitéer.

Bedömningssäsongen för unghästtest samt ridhästtest läggs mellan den 1 april till och med den 8 september. En häst som deltar i Ridhästtest kan inte visas vid Unghästtest vid ett senare tillfälle samma år, däremot kan en häst som visats på Unghästtest visas på Ridhästtest vid ett senare tillfälle samma år.

Ridprovet vid unghästtestet är inte längre obligatoriskt för att erhålla diplom, dock är poängen för att erhålla diplom densamma som tidigare, 47 poäng, där ingen delpoäng får vara under 7 och med lägst 8 poäng i minst två gångartsbetyg som lovande dressyrhäst eller med lägst 8 poäng i båda hoppbetygen som lovande hopphäst. Ridprovet är frivilligt för de hästar som genomför ett unghästtest. I de fall man väljer att genomföra ett ridprov ska detta ske samma dag som bedömningen äger rum. För godkänt ridprov ska domare ha sett hästen sammanhängande i alla tre gångarter i båda varven.

-SWB ser löpande över sina regelverk och till 2024 har ridprovet gjorts valfritt, förändringen gör vi med hästvälfärdsfrågan i åtanke, meddelar SWBs ordförande Per Jansson.

Vid Ridhästtest ska domarnämnden bestå av en A- eller B-domare i hoppning, exteriör respektive gångarter. Vid Ridhästtest har en korrigering av texten kring domarkollegiet gjorts. Domarnämnden ska bestå av en A- eller B-domare i hoppning, exteriör respektive gångarter, men här finns en möjlighet att anlita domare med dubbelkompetens om omständigheterna tillåter.

Vid unghästtest har ett tillägg gjorts i texten kring visningen och domaren har nu möjlighet att välja om hästen ska visas i skritt längs medellinjen eller längs spåret. En annan ändring är att det inte längre går att söka dispens för en bana som är mindre än de mått som finns angivna i reglementet.

För att öka säkerheten för våra ridprovsdomare har anvisningarna för hur dessa ska placeras uppdaterats.

Uppdaterade regelverk för unghästtest 2024 hittar du här.
Uppdaterade regelverk för ridhästtest 2024 hittar du här.
Uppdaterade regelverk för sto, föl och unghäst hittar du här.
Uppdaterade regelverk för fölbedömning och exteriörbedömning av ston 2024 hittar du här.
Platser för säsongens unghäst- och ridprovstest: swb.org/unghastbedomningar