fbpx

Det tidigare kommunicerade beslutet avseende reproduktionsteknikerna OPU/ICSI innebär att det från och med 2025-03-01 inte längre går att grundregistrera avkommor som tillverkats med hjälp av dessa reproduktionstekniker i SWBs grundstambok.

 

Efter en skrivelse från en grupp uppfödare inkommen 2024-04-21 har SWBs styrelse, efter beredning i Avelsutskottet, fattat följande kompletterande beslut:

  • Avkommor som tillverkats med ägg som tagits ut med hjälp av OPU före 2024-03-01 ges möjlighet att registreras i SWBs grundstambok förutsatt att datum för OPU-ingreppet kan verifieras av veterinärintyg och faktura.
  • SWB tillåter inte registrering av avkommor som tillverkats med hjälp av OPU (gäller ägg som tagits ut efter 2024-03-01) som utförts på ej levande ston.

 

Beslutet påverkar inte reproduktionstekniken Embryotransfer – ET.

 

Frågor hänvisas till:
Ellinor Andersson, Kommunikationsansvarig, SWB ellinor.andersson@swb.org
Per Jansson, Styrelseordförande, SWB stallgoddag@gmail.com

 

Läs mer om olika reproduktionstekniker för häst här.

Läs mer om tidigare beslut nedan:

SWB tillåter inte registrering av OPU/ICSI-avkommor från 2025-03-01