fbpx

Foto: Adobe Stock

Från och med 2025-03-01 går det inte längre att grundregistrera avkommor som tillverkats med reproduktionsteknikerna OPU/ICSI i SWBs grundstambok. Förändringen gör man med hänsyn till djurskyddslagen då det i Sverige är ett förbjudet ingrepp.

Beslutet är framåtverkande och gäller de avkommor som tillverkas med hjälp av OPU/ICSI från och med att detta beslut publiceras, 2024-03-25. Beslutet gäller därmed inte de föl som föds under 2024.

– Vi vill markera att hästvälfärden alltid väger tyngre för SWB än de rent kommersiella intressena. Vi tänker att en tydlig etisk kompass på längre sikt kommer att vara en framgångsfaktor, säger Per Jansson, SWBs Styrelseordförande.

Beslutet påverkar inte reproduktionstekniken Embryotransfer – ET.

Frågor hänvisas till:
Ellinor Andersson, Kommunikationsansvarig, SWB ellinor.andersson@swb.org
Per Jansson, Styrelseordförande, SWB stallgoddag@gmail.com

Läs mer om olika reproduktionstekniker för häst här.