fbpx


SWB inför i år premieföl, Poänggränserna kommer att vara 25 poäng för dressyrföl och 24 för hoppföl, vilket motsvarar 83,3 respektive 80 %. Foto: Cecilia Hallqvist.

Fölbedömningarna är ett populärt inslag bland SWBs uppfödare under sommaren. Det är ett bra mål att träna fölet i att bli hanterat inför bedömningen, och ett utmärkt tillfälle att få ett omdöme och se om du navigerat rätt i ditt avelsarbete. Nytt för i år är att SWB inför premieföl, ett begrepp som redan finns i många andra europeiska länder. Poänggränserna kommer att vara 25 poäng för dressyrföl och 24 för hoppföl, vilket motsvarar 83,3 respektive 80 %. SWB har tagit fram en blå-gul rosett som ska delas ut till dessa föl.

Frågor hänvisas till:
Michaela Swärd
Sto- och unghäst & Ung SWB
michaela.sward@swb.org eller på 046 – 646 56