fbpx

SWBs medlems- och fullmäktigemöte ägde rum på Åsby Hotell söndagen den 24 mars. 12 regionala föreningar med totalt 42 röster representerades på mötet. Hans Wallemyr var mötesordförande, och han utförde uppdraget på ett utmärkt sätt.

I valberedningen omvaldes Niklas Samuelsson (sammankallande), My Håkansson och Lena Nersing. Thea Karlsson och Sopheia Kullgren har mandatperiod 2023-2025.

Suppleant för lekmannarevisor, Susanne Stenfors, valdes om och revisorerna Kristina Andersson och Anette Nilsson samt lekmannarevisor Katarina Remnemark har alla mandatperiod 2024-2026.

De tre motioner som skickats in behandlades och mötet beslutade i linje med styrelsens förslag. Ytterligare förslag på höjd medlemsavgift för supportmedlemmar röstades igenom.

Valberedningens förslag på styrelse röstades igenom i sin helhet vilket innebar omval av Pär Eriksson, Nina Känsälä och Aja Blomberg-Andersson och två nyval; Agnes Mårs och Sofia Björserud. Per Jansson valdes om som ordförande.

SWBs styrelse blev därmed i sin helhet:
Per Jansson, ordförande
Gustaf Johansson
Aja Blomberg-Andersson
Nina Känsälä
Pär Eriksson
Olle Kindberg
Anna Holmgren
Henrietta Hansson
Agnes Mårs
Sofia Björserud
Thea Karlsson (ungdomsrepresentant)

SWB Mälardalen tilldelades priset som årets arrangör. Stort grattis!

Foto: Adobe Stock