Elitfölauktion

SWBs framgångsrika Elitfölauktion går av stapeln i samband med Breeders Trophy fredagen den 6 oktober på Flyinge och är på så vis en festlig del av helgens finaler. Det ger en bra möjlighet att dra nytta av Breeders Trophy som en marknadsplats, både för inhemska och utländska kunder, och samlar två av våra mest populära evenemang på samma plats och vid samma tidpunkt.

2017 är det 10-årsjubileum för Elitfölauktionen och sedan starten 2008 har auktionen utvecklats för varje år och har de senaste åren haft ett utbud och snittpris som står sig mycket väl på den europeiska marknaden.

2016 års Elitfölauktion det blev en mycket lyckad historia och föl för totalt 4 185 000 kr bytte ägare, vilket ger ett snittpris på nästan 120 000 kr. Det är det i särklass högsta snittpriset sedan Elitfölauktionen drog igång 2008. Allra dyrast blev, inte helt otippat, Johnson-fölet Fabulous M som klubbades för 460 000 kr. Ett antal hoppföl såldes också och bäst gick det för London-fölet Myfair som såldes för 220 000 kr.

Samtliga föl kommer att visas klockan 12 på auktionsdagen. Därefter är det möjligt att titta på fölen i auktionsstallarna som i år kommer att finnas i Stora och Lilla Hingststallet samt Fullblodsstallet på Flyinge Kungsgård. Själva auktionen hålls i Stora ridhuset under kvällen den 6 oktober.

Förvisningen av fölen och hela auktionen kommer att visas LIVE via Clip My Horse.TV och möjlighet att buda via telefon kommer att erbjudas.

Elitfölkollektion

Det är nu äntligen klart vilka föl som ingår i 2017 års kollektion vid Elitfölauktionen. Vi är väldigt glada över att återigen kunna erbjuda kunderna en mycket spännande blandning av intressanta blodslinjer, både på hopp- och gångartssidan.

Samtliga elitföl med bilder, filmer och utförlig härstamningsinformation hittar du här.

Organisation
Josefine Tinglöf
046 – 646 48
Auktionsansvarig
josefine.tinglof@swb.org
Niklas Samuelsson
0705 – 73 54 71
Auktionsansvarig
Johan Ifverson
0735 – 45 94 50
Auktionsgruppen/Selektionskommittén
Andreas Jönsson
0707 – 82 21 42
Auktionsgruppen/Selektionskommittén
Helén Uddefors
046 – 646 52
VD SWB/CEO SWB
helen.uddefors@swb.org
Auktionsvillkor

§1 Allmänt
Auktionsvillkoren gäller för Köpare och Säljare som deltar i Elitfölauktionen (nedan kallad Auktionen) som anordnas av ASVH Service AB (nedan kallat SWB) på Flyinge fredagen den 6 oktober 2017. Med säljare avses ägare till föl enligt registreringen i SWB eller enligt annat avtal (nedan kallad Säljare). Med köpare avses den person eller firmatecknare för bolag som undertecknar köpeavtalet för ett föl efter klubbslag under Auktionen (nedan kallad Köpare). SWB är förmedlare av köpet mellan Säljare och Köpare. I övrigt föreligger det endast
partsförhållande mellan Säljare och Köpare. SWB är ansvarig auktionsförrättare och äger rätt att planera, marknadsföra och genomföra
auktionen på det sätt som SWB finner mest ändamålsenligt.

§2 Information om auktionsfölen
Information om samtliga auktionsföl finns i auktionskatalogen, på www.swb.org samt på SWBs Facebook-sida. Samtliga auktionsföl veterinärbesiktigas på auktionsdagen och säljes i befintligt skick. För auktionsfölens friskhet och veterinärens utlåtande påtager sig SWB inget ansvar.

§3 Köparens undersökningsplikt
Köparen ansvarar för att undersöka fölet före budgivningstillfället. Frågor om fölet ställs till Säljaren.

§4 Säljarens upplysningsplikt
Säljaren ansvarar för att lämna sanningsenlig och uttömmande information om fölet före auktionstillfället till SWB, spekulanter och i eventuellt annat informationsmaterial.

§5 Budgivning och pris
Auktionen följer sedvänja och praxis för auktioner i Sverige. Bud lämnas i svenska kronor (SEK). Angivet bud är bindande för budgivaren. Vinnande bud ska dokumenteras inom 30 minuter med ett köpeavtal mellan Köpare och Säljare. Om så ej sker kan fölet på nytt auktioneras ut. Före utrop anges för varje föl om Säljaren är privatperson eller momsregistrerat företag. I de fall där Säljaren är ett momsregistrerat företag tillkommer mervärdesskatt 25% på det klubbade beloppet. Vid inrop debiteras Köparen ett tillkommande inköpscourtage om 7% på det klubbade beloppet, i inköpscourtaget ingår en försäkring av fölet enligt §6. Bud skall ges med hög röst eller tydligt tecken. Budgivare är bunden vid angivet bud till dess att annan budgivare bjuder högre. Den som avgivit det högsta budet vid klubbslaget har ingått ett bindande avtal om köp. Vid lika bud avgör auktionsförrättaren vilket bud som skall äga förtur vid köp. Auktionsförrättaren avgör även om budgivning skall återupptas p.g.a. osäkerhet om sista bud. Skulle tvist om avgivet bud uppstå efter klubbslaget kan efter auktionsförättarens beslut fölet utbjudas på nytt. Detsamma gäller om det under klubbslaget uppstått tekniska problem eller om SWBs personal begått något misstag av något slag.

§6 Försäkring
I inköpscourtaget ingår att fölet är försäkrat i Agria Djurförsäkring. Försäkringen gäller från tidpunkten för klubbslaget fram till och med 31 dec 2017. Fölet är försäkrat i 80% av köpeskillingen inklusive inköpscourtage och eventuell moms (maximalt 150 000 SEK) i Agria A2 Limited Liv. Agria Djurförsäkring erbjuder som alternativ till ovanstående att den Köpare som tecknar en A1 Liv till 100% av köpeskillingen inklusive inköpscourtage och eventuell moms samt en A1 veterinärvårdsförsäkring i samband med auktionen, får 12 månaders försäkring men betalar endast för 10 månader. Försäkringen är karensfri och kan tecknas på auktionsdagen hos Agrias ombud.

§7 Provision
Säljaren debiteras en försäljningsprovision om 10% på det klubbade beloppet. Lagstadgad mervärdeskatt, 25%, tillkommer på provisionen.

§8 Betalning
Betalning av köpeskillingen avtalas mellan Säljaren och Köparen. För de fall att köpeskillingen ej erläggs inom angiven tid äger Säljaren rätt att kräva att köpet fullgörs samt kräva dröjsmålsränta motsvarande referensräntan med ett tillägg av 8% på beloppet.

§9 Riskens övergång och avhämtning
Köparen ska avhämta fölet hos Säljaren senast 14 dagar efter avskiljningsdagen dock tidigast när fölet är 6 månader gammalt, om inte annat överenskommits mellan Köpare och Säljare. Säljaren garanterar att fölet sköts och hanteras på sedvanligt sätt fram till avskiljningsdagen. Dagliga kostnader fram till avskiljningsdagen står Säljaren för medan extraordinära kostnader som t.ex. veterinärkostnader står Köparen för. Risken för fölet övergår på Köparen när bindande köp slutits, dvs när köpeavtal på auktionsdagen är
undertecknat av båda parter.

§10 Äganderätten
Äganderätten till inropat föl övergår på Köparen när fölet är till fullo betalt. Betalning ska ske inom 10 dagar efter köpeavtalets undertecknande. Senast vid avhämtningen skall Säljaren överlämna fölets registreringspass. Ägarändring inskickade till SWB innan årsskiftet görs kostnadsfritt.

© ASVH Service AB

Preliminärt tidsprogram 6 oktober

Observera att följande tider är preliminära och kan komma att ändras beroende på antalet starter i Breeders Trophy den dagen!

07.30 Besiktning av auktionsföl startar
12.00 Förvisning av samtliga föl på Kastanjegården
13.30 – 14.30 samt 17-19 Auktionsstallet öppet för besökare
19.00 Insläpp VIP
19.30 SWB Elitfölauktion

Bud via telefon

För den som inte har möjlighet att närvara på plats finns möjligheten att bjuda via telefon. Hela auktionen sänds live via www.ClipMyHorse.TV

Om du är intresserad av att bjuda via telefon skall detta föranmälas. Dina uppgifter och vilken häst du är intresserad av lämnas senast kl 17.00 på fredagen den 6/10 via mail till josefine.tinglof@swb.org eller per telefon till Andreas Jönsson, Johan Ifverson eller Helén Uddefors.

Köparens slutliga köpesumma
+ Klubbat belopp
+ Försäljningsprovision 7 % av klubbat belopp + 25 % moms
+ För hästar med momspliktiga säljare tillkommer 25 % moms på klubbat belopp
______________________
Slutlig köpesumma

Kontakt
Andreas Jönsson 0707 – 82 21 42
Johan Ifverson 0735 – 45 94 50
Helén Uddefors 0707- 93 78 32 helen.uddefors@swb.org
Josefine Tinglöf 046 – 646 48 josefine.tinglof@swb.org

VIP

Ta del av elitfölauktionen från bästa läktarplats! Den här biljetten ger dig tillgång uppe på den svarta VIP-läktaren (ej nere i manegen) där du får ta del av buffé och valfri dryck. Efter auktionen fortsätter festen i lilla ridhuset.

Välkommen!

Köp biljett
(Scrolla längst ner!)

VIP-platserna nere i ridhuset är reserverade för speciellt inbjudan gäster.

 

Vad händer efter selekteringen?

Efter den 17 augusti går selektionsteamet igenom allt material och väljer totalt ut ca 35 föl till auktionen. Ca en vecka därefter får alla besked via mail om de blivit uttagna eller ej.

Ett avtal om försäljningsuppdraget bifogas till dem som blivit uttagna och skall snarast undertecknas och returneras via mail till SWB om man vill delta i auktionen. Vid strykning av föl utan giltigt skäl (skada, sjukdom eller dödsfall) efter besked om att fölet är selekterat till Elitfölauktionen  utgår en avgift på 8000 SEK + moms.

Därefter kommer SWB att marknadsföra Elitfölauktionen i både svenska och utländska kanaler och fölkollektionen läggs upp på en egen hemsida swbelitfol.se.

För fölägaren gäller det att sköta sitt uttagna föl på bästa sätt för att kunna presentera det i toppskick på auktionsdagen!

För frågor är du välkommen att ringa till Johan Ifverson 0735-45 94 50, Andreas Jönsson 0707- 82 21 42 eller Niklas Samuelsson 0705735471