Styrelse

Styrelsens övergripande uppgifter och ansvar Styrelsen svarar för organisationen och förvaltningen av SWB och anknutna verksamheter som ASVH Service AB i enlighet med stadgarna och tillämplig lagstiftning. Styrelsen skall fortlöpande bedöma SWB:s och anknutna verksamheters ekonomiska situation och att verksamheten är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och den sammantagna verksamhetens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt samt att gällande föreskrifter och instruktioner efterlevs. Styrelsen skall fastställa målsättningar för föreningen samt fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa som att de blir föremål för uppdatering och översyn. Styrelseuppdraget skall utövas i enlighet med stadgarna, gällande lagar och förordningar, beslut av årsmöte samt denna arbetsordning. Styrelseuppdraget skall utövas med utgångspunkt i vad som är bäst för SWB:s samlade verksamhet. Styrelsen skall tillse att den har erforderlig kännedom om SWB:s angelägenheter, ställning och rörelsens gång samt övriga förhållanden av betydelse för SWB:s verksamhet.

För att ta del av information från styrelsen, klicka här.

Styrelsemedlemmar

Olle Kindberg

Ordförande
Representant i Avelsutskottet och Domarutskottet

Egen företagare i fastighetsbranschen, mångårig uppfödare främst av hopphästar, tidigare styrelseledamot i Jönköpings Läns Varmblodsförening.

olle@kindbergs.se
Nissamålen
561 93 Huskvarna
0709 – 53 36 30

Henrik Ankarcrona

Ledamot
Representant i Sto & Unghästutskottet SWB-representant, Swede Horse styrelse

Förbundskapten för svenska landslaget i hoppning. Egenförtagare inom hästnäringen, hästutbildare, tävlingsryttare, B-tränare. Lärare på Flyinge.

henrik@ankarcrona.eu
Stall Ankarcrona
Hunneberga 404b
241 64 Harlösa
0702 – 46 02 70

Monica Björkdahl

Ledamot
Representant i Sto & Unghästutskottet

Auktoriserad Ridlärare och har sedan 1991 på Kopparkulla Gård, Tibro bedrivit kurs- och träningsverksamhet tillsammans med ett ökat avlande av dressyrhästar,1-5 st föl /år. Försäkringsombud på Agria i över 20 år.

monica.bjorkdahl@kopparkulla.se
Kopparkulla Gård
543 94 Tibro
0705 – 57 89 84

Aja Blomberg-Andersson

Ledamot
Representant i Avelsutskottet

Driver Ågårds Hingststation utanför Falkenberg, aktiv föreningsmänniska bl.a. ordförande i Hästföretagarna, försäkringsombud för AGRIA.

hingststation@telia.com
Ålyckan, Bengtsgård 162
311 94 Falkenberg
Tel: 034 – 68 35 51 , 0703 – 32 69 60

Per Jansson

Ledamot
Representant i Sto & Unghästutskottet SWB-representant, Swede Horse styrelse

Mångårig uppfödare av dressyrhästar, driver lösdriftsanläggning för unghingstar, butikschef på ICA, ordförande i SWB Norra Skåne.

info@stallgoddag.se
Gerastorp 2055
280 23 Hästveda
Tel: 0451 – 309 05, 0733 – 53 09 05

Ann-Kristin Karlsson

Ledamot
Representant i Sto & Unghästutskottet

Erfaren uppfödare, mångårigt aktiv och styrelseledamot i Östergötlands Varmblodsförening, rutinerad arrangör av unghästbedömningar, gångart- och dressyrdomare, ekonom på Swebank.

anki.karlsson@live.com
Linds Västergård
590 47 Vikingstad
0706 – 03 40 68

Nina Känsälä

Ledamot
Swede Horse styrelse

Hippolog och diplomerad ridlärare med gedigen erfarenhet som beridare och stallchef både i Tyskland och senare hos Tullstorp och Hannell Dressage Stable. Arbetar på Lövsta Stuteri med seminering av ston och tappning av hingstar.

nina@lovstastuteri.com
Stjärnborgsvägen 1
194 92 Upplands Väsby
0703 – 00 37 50

Charlotte Liliemark

Vice Ordförande
Representant i Avelsutskottet

Jurist, erfaren uppfödare med dressyrinriktning, bl.a. uppfödare till godkände hingsten Luxus CML (SWB) 1246.

lottaliliemark@yahoo.se
Värnamo Gård,
572 96 Fårbo
0491  -302 78, 0709 – 52 49 49

Eva Salomon

Ledamot

Konsult inom ridsporten, rådgivare i dressyr – AU/Gothenburg Horse Show. Tidigare dressyransvarig på SvRF, dressyrchef på Internationella Ridsportförbundet (FEI) samt dressyrchef och Chef d’Eqipe i USA på Amerikanska Ridsportförbundet (USEF). Eva har även en engelsk ridlärarutbildning i grunden och har tidigare varit amatöruppfödare av SWB.

eva.salomon@aol.com
Sandhamnsgatan 19
115 40 Stockholm
0705 – 12 05 93

Gabriella Lynghed

Ung SWB representant

Student på civilingenjörsprogram i Lund. Ordförande i Österlens Hästvänner och i SWBs Ungdomssektion. Ungdomsrepresentant i Avelstskottet. Sporadisk uppfödning av SWB och tävlingsrider på hobbynivå.

gabriellalynghed@gmail.com
Skåne-Tranås 2409
27392 Skåne-Tranås
0709 – 89 06 76

Kristina Anderson

Auktoriserad revisor, Baker Tilly Malmö

Mats Olofsson

Lekmannarevisor