fbpx

Vid hingstselekteringen 2021 gjordes en av de största ändringarna i Bruksprovets historia. Hingstarna började delas in i två nivåer – accepterad och premierad. Christina Olsson svarar på varför man valde att göra förändringen och vilka fördelar det ger stoägarna.

Egentligen infördes detta indirekt redan 2013 i SWB via något som kallas för ett-sto-licensen. Det innebar att en stoägare kan välja vilken godkänd hingst som helst från de avelsförbund som är godkända av SWB.

Alla dessa avelsförbund har olika bruksprov. En del har längre, en del kortare och en del mer tävlingsinriktade. Hur resultaten presenteras är också väldigt olika. En del är öppna medan andra avelsförbund inte presenterar resultaten från till exempel exteriörbedömningen.

I Tyskland godkänner man sedan en tid tillbaka alla hingstar som genomgått ett bruksprov, oavsett resultat och allt fler förbund har inte längre någon ingen nedre gräns. I och med detta blev det till en negativ konkurrenssituation för det svenska bruksprovet och de svenska hingstägarna. En hingst som gått igenom betydligt enklare test än Bruksprovet kunde användas i SWB-aveln.

För att bli premierad hingst måste hingstarna fylla samma krav för de som tidigare godkändes. Den accepterade nivå kan lite förenklat sägas motsvara de hingstar som tidigare kunde verka via ett-sto-licens. Det kan dock finnas fler orsaker till att en hingst hamnar på accepterad nivå än bara bruksprovsresultaten som till exempel att det saknas röntgendokumentation.

– Ändringen av det svenska bruksprovet är en anpassning till den utveckling som sker i internationell avel. Hela trenden i samhället går mot information, konsumentupplysning och fria val och i och med detta kan nu stoägarna få full information om hingstar på Accepterad nivå i stället för som tidigare bristfällig sådan för ett-sto-licens hingstarna, förklarar Christina Olsson.

För att bli accepterad på Bruksprovet måste hingsten ha minst sju poäng på extremiteter och inga betyg under sex i hingstens specialdisciplin. De premierade hingstarna måste få samma höga betyg som tidigare. Oavsett om stoägaren väljer en accepterad eller premierad hingst blir avkommans papper ”gröna”.

-Tidigare var det endast godkända hingstars resultat som redovisades. Nu har vi en betydligt mer omfattande konsumentupplysning, förklarar Christina.

Resultatet från hingstens Bruksprov hittar du på Blup.se.
– Stoägarna känner givetvis sina ston bäst själva och ska naturligtvis välja hingstar därefter. Nu har de mer information till hjälp. De premierade (före detta godkända) hingstarna är de som förväntas föra aveln framåt. De har passerat det ”nålsögat”.

Det är också viktigt att komma ihåg att beslutet om en ny utformning av Bruksprovet togs av SWB:s styrelse efter en lång process med bland annat remissförfarande. Ett nytt system måste också finna sina former och det finns alltid förbättringar och förändringar att diskutera. Helt klart finns dock ett stort intresse för Bruksprovet både från hingst- och stoägare.

Tips: Lyssna på SWB:s poddar nr 18, 31 och 32 om du är mer nyfiken!