fbpx

SWB har beslutat att flytta det redan annonserade avelsseminariet och årets fullmäktigemöte , medlemsmöte samt ordförandeträff till helgen 13-14 april. Detta på grund av att det tidigare datumet visade sig kollidera med två stora hingstvisningar, något vi självklart vill att så många som möjligt av våra medlemmar ska ha möjlighet att gå på.

Våren är en tid då många av våra medlemmar väntar föl och vi är väl medvetna om att datumet för årsmöte är olyckligt i det avseendet. Bakgrunden till att vi håller årsmötet på våren är helt och hållet styrt av SWBs stadgar som säger att ordinarie fullmäktigemöte ska hållas innan juni månads utgång. Samtliga regionala föreningar måste dessutom ha hunnit ha sina egna årsstämmor innan SWB kan hålla sin. För att inte konkurrera med betäcknings- och fölningssäsongen hade det varit mer optimalt om dessa möten hade kunnat hållas under sen höst eller i början av året. En sådan förändring skulle kunna ske genom att vi får in en motion i ärendet och för att en ändring sedan ska komma tillstånd krävs ett enhälligt beslut vid ett fullmäktigemöte eller genom likalydande beslut vid två på varandra följande fullmäktigemöten.

Alla medlemmar i SWB är kan påverka föreningen genom att skicka in motioner (förslag till beslut) som behandlas på fullmäktigemötet. Inget särskilt format behövs men en tydlig och klar beskrivning av förslaget till beslut, det gör det lättare för fullmäktigeledamöterna att förbereda sig innan mötet samt att ta ställning till förslaget.

Välkomna att skicka in motioner till fullmäktigemötet till Helén Uddefors helen.uddefors@swb.org senast 14 februari.

Under lördagen den 13 april arrangerar vi ett intressant avelsseminarium där vi bland annat kommer att fokusera på temperament, hästvälfärd och genetiska defekter. Seminariet avrundas med en trevlig middag med prisutdelningar och härligt avelssnack. Söndagen viks åt SWBs ordförandeträff, medlems- och fullmäktigemöte. Den formella kallelsen kommer att skickas ut till fullmäktigeledamöterna och suppleanter senast 10 mars. Kallelse till medlemsmöte kommer att gå ut via mail till samtliga SWBs medlemmar och vi hoppas att riktigt många har möjlighet att närvara. Ordförande i regionala föreningar bjuds in separat.

Arrangemanget kommer att hållas på Scandic Infra City i Upplands Väsby med start lördag 13 april kl 12.00 och avslut söndag 14 april kl 13.00. Mer information och program publiceras inom kort.

Väl mött!