fbpx

SWBs årliga fullmäktigemöte kommer att hållas lördagen den 8 april i Stockholmsområdet. Tid och plats meddelas senare.
Den formella kallelsen kommer att skickas ut till fullmäktigeledamöterna och suppleanter senast 11 mars.

Kallelse till medlemsmöte kommer att gå ut via mail till samtliga SWBs medlemmar och vi hoppas att riktigt många har möjlighet att närvara.

Välkomna att skicka in motioner till fullmäktigemötet till helen.uddefors@swb.org senast 13 feb.
Väl mött!