fbpx

SWB har fyra utskott som består av representanter från styrelse, kontor, avelsvärderingsnämnd samt nominerade representanter från de regionala föreningarna. Ung SWB finns representerade i samtliga utskott och i vissa fall finns även adjungerad expertis från annat håll med. Utskotten är arbetsgrupper som hanterar olika frågor och som förbereder förslag som sedan styrelsen beslutar om.

De fyra utskotten är:

– Avelsutskottet
– Sto-  & Unghästutskottet
– Domarutskottet
– Ungdomsutkottet

Inför SWBs årsmöte lördagen den 27 maj har samtliga av SWBs regionala föreningar möjlighet att nominera representanter i de olika utskotten. Nominerade representanter har en mandatperiod på 2 år.

Nomineringar mailas till Helen Uddefors helen.uddefors@swb.org senast onsdag 24 april.