fbpx

18-19 arrangerades ordförandekonferens i Malmö. Ett 30-tal representanter från SWB och 16 av de regionala föreningarna deltog. Helén Uddefors och Emma Thorén Hellsten berättade om verksamheten under året som gått och lät deltagarna få en blick in i vad som kommer att hända 2017. Bland annat kommer en del förändringar att ske gällande hingstselekteringen och unghästtesterna. Ett annat inslag under konferensen var att dela in alla regionala föreningar i zoner för att utöka och förbättra samarbetet sinsemellan.

Utförligare information kan du läsa om i minnesanteckningarna från konferensen.