fbpx

Den 21 april började EU:s nya djurhälsoförordning, AHL, att tillämpas. Bland annat innebär det att den som har en plats med landlevande djur, som transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial (sperma, ägg eller embryon) ska registrera platsen där djuren hålls hos Jordbruksverket senast den 1 oktober. I registret kallades dessa platser tidigare för produktionsplatser, nu kallas de istället för anläggningar. De nya reglerna berör bland annat den som driver en anläggning med hästar, hästdjur eller avelsmaterial.

Registreringskravet gäller både små och stora stall, ridskolor, beten med mera och gäller även den som har hästar i hobbysyfte. Den som hyr stallplats behöver inte registrera något i e-tjänsten, utan det är den som driver anläggningen som ska göra det. Jordbruksverket behöver ha informationen för att enklare kunna spåra smittor. Registret finns till för att vi ska veta var alla hästar befinner sig, inte vem som äger dem.

Alla hästar som finns på en anläggning i 30 dagar eller mer ska dessutom kopplas till anläggningen inne i registret. Registreringen sker i två steg, först registrerar man uppgifter om anläggningen, sedan uppgifter om hästen eller hästarna där. Finns det redan en produktionsplats (anläggning) registrerad, ska man inte skapa en ny, utan istället komplettera uppgifterna på den befintliga platsen med nya arter som till exempel häst.

Den som driver en anläggning registrerar eller kompletterar uppgifterna för anläggningen i Jordbruksverkets e-tjänst HÄR. De hästar som hålls på anläggningen 30 dagar eller mer, registreras i samma e-tjänst.

Är din häst registrerad hos SWB hittar du UELN-numret här: blup.se. Detta nummer använder du för att registrera hästen på din anläggning i Jordbruksverkets databas. Viktigt att numret skrivs/kopieras exakt som det står angivet på BLUP!

Länk till Jordbruksverkets Centrala Hästdatabas hittar du HÄR. Här kan du se om din häst finns med i Jordbruksverkets register.

Tidigare information om att anläggningar ska vara registrerade senast 21 april, men eftersom EU har gjort det möjligt att senarelägga datumet är förlängd tiden till den 1 oktober. 

Transport av djur till andra länder
Den som transporterar hållna hovdjur, klövdjur eller fjäderfän till eller från andra länder ska registrera sig som transportör. Man ska registrera sig som transportör av djur till andra länder, även om man sedan tidigare är registrerad som transportör inom ekonomisk verksamhet. Det är två olika register.

Registrera transportör – flytta djur mellan länder

Ansökan transportörstillstånd – djur i ekonomisk verksamhet

Manual och filmer om hur man registrerar sin anläggning finns att se och hämta på Jordbruksverkets webbplats

Kontakt för eventuella frågor om lagstiftningen
Vid frågor går det att kontakta Jordbruksverkets kundtjänst via frågor eller mail eller på telefon 0771-223 223.

Information om vad AHL ytterligare innebär finns på Jordbruksverkets webbplats jordbruksverket.se under respektive djurslag.

Mer allmän information om de nya reglerna går att hitta på jordbruksverket.se/ahl