fbpx

Under gårdagen nåddes SWB av informationen att även hingsten Harvy 1327 testats positivt som bärare av anlag för Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS)och vi vill återigen uppmärksamma den information vi gått ut med i samband med fallet Everdale. SWBs styrelse kommer under sitt styrelsemöte 24 maj att ta upp frågan och besluta  om vad som kommer att gälla framåt gällande hingstar verksamma i avel inom SWB. För frågor gällande WFFS, kontakta SWBs avelsledare Emma Thorén Hellsten 046- 646 53 alternativt emma.t.hellsten@swb.org.

Ursprungligen publicerat 27/4-2018: 

Nyligen blev det känt att KWPN-hingsten Everdale testats positiv som bärare av anlag för den ärftliga sjukdomen Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS), enligt Horses.nl.

WFFS är defekt som gör att huden lossar från kroppen hos drabbade föl och fölen måste avlivas inom de närmaste dygnen efter födseln. WFFS är ett recessivt anlag vilket innebär att en individ kan vara bärare av ett anlag utan att det syns på individen själv. Det finns tillgängliga gentester för att avgöra om en individ är bärare av anlaget. Det är viktigt att veta att enbart om två anlagsbärare paras finns det risk för att avkomman drabbas.  Då är risken 25 % att avkomman får anlaget i dubbel uppsättning och drabbas av sjukdomen. Dessutom verkar det som om en del av drabbade foster aborteras, vilket gör att frekvensen drabbade födda levande föl sannolikt är lägre än 25%, även i de fall då man parar anlagsbärare.

SWB:s rekommendation till oroliga stoägare är att man låter testa sitt sto för WFFS. Ett genetiskt test för att kontrollera om en häst är anlagsbärare eller ej kan exempelvis beställas från:

Laboklin (Tyskland) LÄNK
Animal Genetics (USA) LÄNK

Är stoet anlagsbärare bör man inte betäcka det med en hingst som också är anlagsbärare. Är stoet inte bärare finns ingen risk för att en eventuell avkomma kommer att få WFFS. Vill man ändå vara säker på att inte få in WFFS i sin avel bör man enbart använda hingstar och ston som är dokumenterat testade och inte anlagsbärare för WFFS. Det är i dagsläget inte ett krav från SWB att godkända hingstar ska vara testade för WFFS. Om du är orolig för att en hingst som du tänker använda är bärare rekommenderar SWB att du hör efter med hingsthållaren till den hingst du vill använda om hingsten är testad för WFFS.

Motsvarande defekt finns hos människa och kallas då Elher-Danlos syndrom. Hos häst känner man sen tidigare till en annan variant av sjukdomen, HERDA. Den har liknande symtom, men det är olika mutationer som ligger bakom HERDA och WFFS. HERDA finns framförallt hos Quarterhästar men WFFD finns hos varmblod. WFFD är beskriven hos Westfahler och andra tyska varmblod och har där en anlagsbärarfrekvens på 9-11%. Det betyder ca 1-3 sjuka och drygt 100 anlagsbärande föl per tusen födda per år.

WFFS finns inte med på Jordbruksverkets eller SWB:s defektlista, men HERDA finns med. Däremot står det i Jordbruksverkets föreskrift om avelsarbete (SJVFS 2009:28) att djur inte får användas för reproduktion om det visat sig att djuret med stor sannolikhet nedärver disposition för hög frekvens konstaterade sjukdomsfall, förlossningssvårigheter eller dödlighet hos avkomma i samband med födsel. Bestämmelsen kompletteras med regler för hur man får para anlagsbärare för den typen av sjukdomar. Bland annat att man är skyldig att se till att den andra parten i en parning inte är bärare av anlaget till en sådan sjukdom om man vet att den ena är det. Detta får man ta reda på genom att göra ett gentest eller genom härstamningsanalys om inget gentest för den aktuella sjukdomen/defekten finns.

SWB inleder så snart som möjligt en studie om frekvensen anlagsbärare för WFFS bland SWB-hästarna. Studien kommer att genomföras i samarbete med SLU.