fbpx


Åsa Gelinder Viklund med sin SWB-häst Alexzandro (SWB) f. 2019 e. Zafferano (SWB) u. Alexzarah (SWB) – Briar (SWB). Foto: Lisa Chröisty

SWB arbetar i nära dialog med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och kan genom sin omfattande tillgång till data insamlat på unghästtester och ridhästtester erbjuda en god grund för kvalificerad forskning. Stiftelsen Hästforskning har nu meddelat positivt besked för finansiering ett nytt och väldigt relevant forskningsprojekt med titeln ”Optimerad avel för sunda och högpresterande sporthästar genom linjärt beskrivna egenskaper”. I projektet vill forskarna titta på optimala egenskaper för sunda och högpresterande sporthästar. Genom olika typer av analyser och modeller kommer registrerade beskrivna egenskaper hos unga SWB-hästar kopplas till hälsostatus, livslängd och tävlingsresultat. Resultaten kommer att vara till hjälp för såväl enskilda uppfödare som för SWB för att främja en hållbar hästproduktion och en god hästvälfärd.

– Det är så roligt att vi har fått pengar till det här spännande och viktiga projektet, säger Åsa Gelinder Viklund, från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

– De linjära beskrivningarna som SWB samlat in under tio års tid är ett omfattande material och nu finns möjlighet att undersöka samband mellan specifika egenskaper och prestation, hälsa och hållbarhet. Vi kommer i projektet att få kunskap om optimala egenskaper för sunda och högpresterande sporthästar, avslutar hon.

SWB strävar efter att avelsmålen ska gå att beskriva objektivt och mätbart. För att kunna göra det behövs information om vilka specifika egenskaper som kännetecknar individer som är framgångsrika på tävling, som har en god hälsa och ändamålsenligt temperament. SWB införde linjär beskrivning av unghästar vid unghästbedömningarna 2013 i syfte att följa egenskapernas utveckling inom rasen och identifiera SWB-hästarnas styrkor och svagheter på ett tydligare och enklare sätt än med enbart poängbedömning.

Du hittar SWBs avelsplan i sin helhet här.

Du hittar beskrivning av hur linjär bedömning fungerar här.