fbpx

Covid-19 pandemin påverkar hela vårt samhälle och så även SWB där vi proaktivt arbetar med planering enligt de nya förutsättningarna. Vår ledstjärna är att på bästa sätt kunna fortsätta med att verka för våra medlemmars bästa. En viktig och nödvändig del av det vi sysselsätter oss med dagligen är att utfärda hästpass och göra tilläggsregistreringar men vi har även en hel rad andra verksamheter att ta hand om.

Coronautbrottet drabbar perioden med unghästtesterna och för att hantera situationen från SWBs sida har vi förlängt bedömningsterminen fram till och med den 6 september. På så sätt kan de föreningar som inte har möjlighet att genomföra bedömningar under vår och försommar flytta fram sina bedömningar till ett senare datum. SWB har tagit fram riktlinjer och rekommendationer och sedan gör de regionala föreningarna individuella riskbedömningar för att kunna besluta om de kan genomföra sina unghästtester som planerat. SWB vill bidra till att så många unghästar som möjligt kan delta på unghästbedömningarna i landet men i år respekterar vi de förutsättningar som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Det kommer finnas en väg för 3-åringarna för deltagande på SWB Equestrian Weeks med Breeders Trophy och Rikssto om unghästtesterna blir inställda.

Betäckningssäsongen är i gång och vi har redan fler hingstar som löst betäckningslicens och därmed finns tillgängliga för avel än förra säsongen. Uppfödarna kan säkert se fram emot intressanta möjligheter att betäcka med hingstar som annars enbart gått i sporten. Det är naturligtvis alldeles för tidigt att uttala sig om hur säsongen kommer utvecklas men vi är försiktigt positiva då vi ser en stor aktivitet på Språngrulla och vi har redan haft ett stort antal avelsrådgivningar.

När SWBs styrelse beslutat budget och plan för 2020 i december var vi var långt ifrån den krissituation Corona-viruset försatt hela världen i. Vi hanterar den osäkra situationen genom ekonomiska scenarion med handlingsplaner vilket gör oss redo att agera med genomtänkta åtgärder vid behov. SWB har en god likviditet i botten, vilket ger stabilitet och trygghet i ekonomin och vi håller våra kostnader, intäkter och kassaflöde stenhårt under luppen. Vi jobbar för att hitta nya kostnadseffektiva och smarta lösningar för att fortsätta arbetet med att stärka SWB-uppfödarnas och -hästarnas plats på kartan!

Vår årligen återkommande och mycket populära Ung SWB Cup får en ny utformning i år. Vi ställer in träningsdagarna med SWB domare på naturbruks- och ridgymnasier runt om i landet och tar istället fram filmer som skolorna kan använda sig av i undervisningen. Filmerna kommer innehålla samma moment som under träningsdagarna: löshoppning, häst vid hand, exteriör- och gångartsbedömning samt teori/introduktion om SWB. Vi satsar på att finalerna som vanligt kan gå av stapeln i höst!

En särskild utmaning i Corona-tider är att planera för och genomföra vår anrika insatstävling för unghästar, Breeders Trophy som förra året utvecklades till ett större evenemang över två veckor under namnet SWB Equestrian Weeks. Vi jobbar intensivt med att kunna genomföra evenemanget som även innehåller våra Elitauktioner och vi är beredda att titta på nya och kreativa lösningar. Vi har som ett led i att hantera de nya och oförutsägbara omständigheterna tagit bort avgiften för deltagarbevis och slopat kvalificeringskrav till Breeders Trophy-klasserna. Vi vill på detta sätt undanröja så stor osäkerhet som möjligt för att de som önskar delta i Breeders Trophy. Vi vill ge förutsättningar för bra och långsiktiga utbildnings- och träningsplaner för unghästarna där vila har en viktig plats. Vi har ambitionen att göra det bästa tänkbara av situationen och vi kommer att fylla tiden fram till Breeders Trophy med kunskap och inspiration för alla som löser deltagarbevis. Självklart kan vi behöva anpassa tävlingen efter de nya förutsättningarna som med största sannolikhet kommer att innebära ett betydligt större antal deltagande ekipage och troligen unghästar med betydligt mindre tävlingsvana än tidigare. Vi håller unghästvänligheten främst och vi kommer att erbjuda alla deltagare en härlig unghästresa i nytt format med final i höst på anrika Flyinge. Vi är helt övertygade om att vi även i år kommer se landets allra bästa unghästar göra upp i finalerna och vi lovar att de uppfödare som tar hem 2020-års Breeders Trophy-titlar kommer firas alldeles extra!

Trots Coronas härjningar hoppas jag att ni njuter av våren och den glädje och de förväntningar avel och uppfödning bjuder på. Kanske får vi i spåren av krisen lite extra tid att planera, reflektera, förbättra och mod att testa nytt?

Ta hand om er!

Helén Uddefors, VD SWB