fbpx

SWB inför utökade dopingtester på unghästbedömningar och under SWB Equestrian Weeks från och med våren 2024 som en del i hästvälfärdsarbetet.
– Det har framkommit att unga hästar behandlas med otillåten medicinering i nära anslutning till unghästtester och 3-årschampionat. Det bryter mot vårt unghästreglemente och strider mot hästvälfärden, därför väljer vi att införa utökade dopingtester på såväl regionala unghästbedömningar som under SWB Equestrian Weeks i år, säger Helen Uddefors, VD för SWB.

Dopingtester på hästar genomförs slumpvis under unghästfinalerna varje höst, men har hittills inte genomförts rutinmässigt i samband med de regionala unghäst- och ridhästtesterna. Anledningen till att det införs nu, är att det framkommit via en visselblåsning till SWB att det förekommer otillåten medicinering i nära anslutning till både unghästtester och finaler.

– Vi är bestörta över att det förekommit otillåten medicinering och överträdelser mot unghästreglementet och väljer att agera så kraftfullt vi kan inom våra beslutsramar såsom avelsförening. Det innebär bland annat att unghästvisaren och dennes team stängs av från unghästtest under den fortsatta utredningen, och att vi inför dopingtester på regionala unghästbedömningar, säger Helen Uddefors.

SWB har ett starkt fokus på sund hästvälfärd och har sedan årsskiftet infört en visselblåsarfunktion som ett led i att förebygga att varken hästar eller människor far illa inom ramen för SWBs område. Förändringar har även gjorts i unghästreglementet och finalupplägg för att minska kraven på de unga hästarna.

Kontaktpersoner:
Per Jansson, ordförande för SWB, info@stallgoddag.se
Helen Uddefors, VD för SWB helen.uddefors@swb.org

OBS! Bilden på nyhetssidan har ingenting med texten att göra.
Foto: Agnes Mårs