fbpx

Riksdagen anser att regeringen bör se över reglerna i konsumentköplagen vid köp av levande djur med anledning av att konsumentköplagens regler om fel på en vara inte är anpassade för köp av levande djur. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om att verka både i Sverige och inom EU för att se över om reglerna vid köp av djur är ändamålsenligt utformade. SWB har tillsammans med bland annat LRF Häst och Hästföretagarna aktivt jobbat med denna fråga olika sammanhang, bland annat vid föredrag i samband med Sweden International Horse Show och vid flera årsmöten, genom skrivelser och på andra sätt och den motion som ligger till grund för riksdagsbeslutet stämmer överens med vår åsikt.

I bästa fall kommer under hösten en lagändringen att innebära att försäljning av hästar och andra levande djur på goda grunder undantas från konsumentköplagens tillämpningsområde, vilket skulle underlätta och skapa en större trygghet för våra SWB-uppfödare och andra som har sina hästar som verksamhet och som ofta säljer sina hästar till privatpersoner.

SWB kommer aktivt att fortsätta följa frågan.

Mer i ämnet kan du även läsa om bland annat i ATL, Tidningen Ridsport och Hippson.