fbpx

SWBs medlem- och fullmäktigemöte hölls på Scandic Frimurarehotellet i Linköping söndagen den 15 mars. Ny mötesordförande var Hans Wallemyr, ett uppdrag han skötte mycket väl. Valberedningens förslag röstades igenom i sin helhet och styrelsen förblir därmed oförändrad. Olle Kindberg valdes om som ordförande och även Aja Blomberg-Andersson, Charlotte Liliemark, Monica Björkdahl, Nina Känsälä och Pär Eriksson omvaldes.

I valberedningen omvaldes Jan-Ove Olsson, vilket ger följande sammanställning: Agnes Mårs (sammankallande), Jan-Ove Olsson, Annica Danielsson och Monica Müller.

Suppleant för lekmannarevisor, Susanne Stenfors, valdes om och revisorerna Kristina Andersson och Kenneth Olsson samt lekmannarevisor Katarina Remnemark har alla mandatperiod 2019-2021.

De två motioner som kommit in till årsmötet från ungdomssektionen en gällande gemensamt arbete för ökat ungdomsinflytande i de regionala föreningarna, samt en motion om att medlemsintäkter för SWB-medlemmar till och med 26 år ska gå till Ung SWB:s verksamhet avslog i enlighet med styrelsens förslag. Deltagarna på mötet var tydliga med att motionerna uppskattades och att det tyder på ett stort engagemang hos Ung SWB.

SWB Mälardalen tilldelades priset som årets arrangör för andra året i rad. Stort grattis!

SWBs styrelse som valdes består av:

Olle Kindberg, ordförande
Per Jansson
Ann-Kristin Karlsson
Camilla Ericsson
Gustaf Johansson
Monica Björkdahl
Aja Blomberg-Andersson
Nina Känsälä
Pär Eriksson
Charlotte Liliemark
Katarina Karlsson (ungdomsrepresentant)

Tre nya hedersmedlemmar i SWB utsågs för sin mångåriga insats för aveln av SWB-hästen och SWBs verksamhet :
Eva Salomon
Bo Slättsjö
Mats Olofsson

Foto: Dan Wernberg