fbpx

Lantbrukaren Håkan Andersson, Stratomta, Linghem, har avlidit i en ålder av 81 år. Närmast anhöriga är hustrun Erene och två systrar med familjer.

En riktig djurbonde med förkärlek för hästar har lämnat oss. Håkan Andersson har drivit lantbruket i Stratomta med kor och hästar allt sedan han övertog gården efter sin far. Under senare år har jordbruket varit utarrenderat, medan hästverksamheten förblev i Håkans regi in i det längsta.

Tidigt var Håkan inställd på att skaffa sig utbildning och praktik för framtida verksamhet på gården. Som 17-åring gick han den då välkända hästskötarkursen i Flyinge. Därefter blev det växtodlingspraktik i Svalöv. Sedan följde två år på folkhögskola i Vadstena där han träffade sin blivande livskamrat Erene. Efter militärtjänstgöring gick han på lantbruksskolan i Vreta Kloster. Parallellt med arbete på gården säsongsarbetade han flera år på Driftsbyrån i Linköping.

Håkans tidiga hästintresse följde honom på olika sätt genom livet. I ungdomsåren var han en flitig ryttare, främst i hoppning, i både lantliga och nationella sammanhang. Håkan var helt övertygad om att det under 1970-talet ökade intresset för ridsport bland ungdomar måste mötas med en inhemsk avel av sporthästar som svarade mot marknadens efterfrågan.

Dittills hade aveln varit inriktad på att producera hästar för arméns behov. Nu behövdes nya avelsmål och en förnyelse av uppfödarnas organisation. Håkan engagerade sig inledningsvis i Östergötlands Hästavelsförening, och från 1982 i bildandet av Östergötlands Varmblodsförening, som han sedermera också var ordförande för. Samtidigt hade han invalts i styrelsen för Avelsföreningen Svenska Varmblodiga Hästen, där han kraftfullt verkade för en nyorientering av verksamheten, både organisatoriskt och ifråga om avelns inriktning. Han ingick i styrelsens arbetsutskott i närmare 15 år. Han var då även vice ordförande i styrelsen.

För den praktiska aveln gjorde Håkan en stor insats för sin region som hingsthållare åt Flyinge, som under tiden förändrats från en statlig institution till en av organisationerna bildad stiftelse. Därigenom fick östgötska uppfödare tillgång till ett attraktivt avelsmaterial.

Håkans insatser som förtroendevald i styrelsen och som hingsthållare var föredömliga. Han stod i alla väder upp för de åsikter han företrädde med både framtidsinriktning och förståelse för vad som var praktiskt genomförbart. Han stod alltid upp för de beslut som fattats och lät sig aldrig styras av egna intressen utan agerade för uppfödarnas bästa.

En genuin hästkarl har gått ur tiden. Vi kommer alltid att känna tacksamhet för de insatser Håkan gjort och för den långvariga vänskap han och hans älskade Erene bjudit oss.

Jan Philipsson            Ingvar Fredricson                Lars-Erik Gällerdal              Bo Jardby

Håkan Andersson med fru Erene i samband med SWBs 90-årsjubilemum. Foto: SWB